COM ORGANITZAR-SE ALS INSTITUTS?

I. INTRODUCCIÓ.

Des de fa ja cert temps des de l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) apostem perquè el Moviment Estudiantil a l'Ensenyament Mitjà s'organitzi a través d'associacions pròpies de cada centre o població. Creiem que aquest és el millor sistema per a que siguin els propis estudiants dels instituts els que decideixin les accions que es duran a terme.

Evidentment, hi ha problemàtiques de caràcter general que necessiten d'una resposta global a tots els centres d'ensenyament mitjà del país. Per això des de l'AEP apostem per la creació de coordinadores que puguin esdevenir un punt de trobada on els alumnes dels diversos centres estudiin estratègies comunes quan les situacions ho requereixin.

Què recull aquest document?

En aquest document recollim un seguit de recomanacions bàsiques per a posar en funcionament o dinamitzar una  associació al vostres centre o institut.

La majoria del que trobareu aquí són qüestions bàsiques que possiblement ja coneixeu, però que no està de més recordar. Simplement es tracta d'una sèrie de recomanacions que creiem que us poden ser útils per a començar a funcionar o fer-ho amb més agilitat.

II. ELS PRIMERS PASSOS

Què és una Associació d'Estudiants?

Una Associació d'Estudiants és un grup d'estudiants què s'agrupen per defensar i millorar els drets dels estudiants en particular, i de la societat en general, per tal d'assolir un ensenyament digne i de qualitat.  

A l'AEP defensem un ensenyament veritablement públic i de qualitat, català i cosmopolita, progressista, democràtic i participatiu, ecologista i no sexista, amb vocació transformadora i obert a la societat i a les seves problemàtiques.

Volem montar una Associació al nostres centre, per on comencem?

Un error que molts hem comés al intentar montar una Associació al nostre institut ha estat començar la casa per la finestra: intentar legalitzar l'Associació. Aquesta és una tasca complicada que ens pot fer perdre un temps important i que podem deixar per a més endavant, per quan tot ja funcioni correctament. De totes maneres, si ja heu començat aquests passos o creieu que ja esteu a punt per a legalitzar-vos, des de l'AEP us podem assesorar per agilitzar els tràmits.

Formes d'organització: l'Assemblea

Les formes d'oganització poden ser molt diverses, i cada grup ha d'escollir les més adhients a la seva situació.

Formes d'organització: el Consell de Delegats

El Consell de Delegats és un "òrgan" complementari de l'Assemblea. La seva funció principal és transmetre la informació de l'Assemblea a cada classe del centre, d'aquesta manera la informació arribarà als estudiants que no han hi ha assistit.

També pot encarregar-se de convocar una Assemblea si sorgeix algún problema imprevist, que s'hagi de tractar abans de la propera Assemblea prevista. És molt important que els delegats informin a les seves classes cada cop que és convoca una Assemblea perquè tothom pugui assistir-hi.

El Consell Escolar i altres òrgans oficials de representació.

Normalment les victòries i els canvis importants els aconseguirem des de fora. Tanmateix, creiem que seria un error estratègic ignorar aquesta institució. Si bé assistint a les seves reunions no aconseguirem grans resultats immediats, si que recollirem molta informació important que ens pot ajudar a canviar les coses des de fora. En alguns casos també podem aconseguir petites millores a través d'aquest canal.

El que hem dit per al Consell Escolar és vàlid també per a altres organismes similars que funcionen en alguns municipis.

III. L'HORA DE L'ACCIÓ: ALGUNES IDEES PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES DELS I LES ESTUDIANTS.

Quan l'Associació comenci a treballar haurà d'afrontar (simplificant molt) dos tipus de problemes: els específics del nostre centre i els generals a tot l'ensenyament mitjà. Normalment (tot i que hi ha excepcions) els primers seran més senzills de solucionar que els segons.

Canals que podem utilitzar per solucionar els problemes específics

Alguns d'aquests problemes poden abordar-se simplement informant els professors o a través del Consell Escolar (algún exemple: la típica finestra trencada que ningú arregla, els vestuaris sense bancs on seure per canviar-se,...).

Una primera mesura de pressió que podem adoptar si la cosa no avança és parlar amb la premsa local (mesura bastant efectiva, especialment si l'Institut és de fora de Barcelona).

Si no hi resultats podem passar a estudiar la possibilitat d'una mobilització per fer presió i solucionar el problema (veure següent apartat).

Canals que podem utilitzar per a solucionar els problemes generals.

La solució d'aquests problemes és més complexa i necessita un nivell més elevat d'organització. Alguns exemples d'aquests problemes: molts instituts catalans tenen barracons de plàstic en comptes d'aules, hi ha centres on no s'ofereixem totes les opcions del Batxillerat,...

Per canviar aquestes qüestions sol ser necessària una gran mobilització a escala de tot el país. Des de la nostra Assemblea podem aportar idees a les coordinadores d'estudiants de secundària o a espais de trobada unitaris com aquest.

Passem a veure que podem fer en aquestes situacions.

El procés mobilitzador

a) LA INFORMACIÓ

El primer pas serà informar-nos a fons de les característiques del problema. Intentarem que aquestes dades arribin a tots els nostres companys de forma clara i que tothom pugui entendre que la mobilització és necessària.

No està de més informar també els professors i, en alguns casos, també els pares i les mares a través de les AMPA (Associacions de Mares i Pares d'Alumnes).

Si els motius de les mobilitzacions són de caràcter general és molt important coordinar-nos i posar-nos en contacte amb el màxim nombre possible d'organitzacions estudiantils (especialment a través de marcs unitaris).

b) LA MOBILITZACIÓ EN SI

Segons quin sigui el problema que afrontem l'Assemblea decidirà quin tipus de mobilitazació podem dur a terme. Algunes idees són:

 • La vaga- És un dels recursos més tradicionals. Normalment la vaga acompanya altres mobilitzacions. És important deixar clars quins són els motius i evitar que els companys es limitin a no assistir a classe. Un cop estem en vaga podem realitzar altres accions. Si algún grup continua fent classe podem formar un piquet amb força gent i anar a informar-los dels motius de la vaga i a invitar-los a secundar-la.
 • La manifestació- (normalment va acompanyada de vaga). Si el problema que afrontem és local haurem de presionar a les institucions locals (Ajuntaments, Consells Comarcals,...) per a que aquestes exigeixin solucions a qui pertoqui. Si el problema és general intentarem, sempre que sigui possible, concentrar-nos a les ciutats més grans, per agrupar el màxim nombre possible de gent.
 • L'ocupació- consisteix a entrar a algun edifici (normalment la seu d'alguna institució) i romandre una estona allà en senyal de protesta.
 • La tancada- aquí ens quedem a dintre del mateix institut, esperant que algú respongui a les nostres demandes. Si cal ens quedem a dormir. Aquest tipus d'accions requereixen força preparació i es convenient informar abans a la direcció del centre ja que hi ha qüestions tècniques importants (lavabos, neteja,...).
 • La sentada- escollim un lloc singular per asseure'ns tots i esperar resposta a les nostres demandes.
 • Dinar/berenar popular- consisteix a organitzar un dinar o berenar lúdic i reivindicatiu.
 • ... qualsevol altra idea que tingueu ! - Moltes d'aquestes accions es poden combinar entre elles per aconseguir millors resultats.
 • c) ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

  En tot moment és important mantenir informats els mitjans de comunicació. En els instituts de fora de Barcelona té especial importància la premsa local, ja que, si els facilitem informació (motius de la mobilització, tipus de moguda, dades tècniques,...) es faran ressò de la noticia sense tergiversar-la gaire.

  Pel que fa als grans mitjans de comunicació (TV, diaris,...), el tema és més complex. Probablement deformaran o utilitzaran les nostres accions en interès propi. Tot i això és millor tenir-los informats de les nostres posicions, ja que alguns cops recullen part de la informació. Hem de tenir en compte que part de la pressió política i social que fem amb la nostra actuació es transmen als governants i a la resta de la societat mitjançant aquests mitjans de comunicació

  IV. MITJANS PER DUR A TERME LA NOSTRA TASCA.

  Tant a l'hora d'informar i de posar en marxa l'Associació, com a l'hora de realitzar mobilitzacions ens serà necessari algun material. Depenen de situació podem utilitzar pancartes (informatives a l'interior dels centres, o reivindicatives a les manifestacions), cartells, octavetes (també informatives per als companys o reivindicatives durant les mobilitzacions), díptics amb informació, revistes pròpies de l'Associació,...

  També pot ser necessari convocar a la premsa per telèfon o per fax, o comunicacions similars.  

  Evidentment aconseguir un local propi ajuda molt. Demaneu al vostre institut si hi ha algún espai que pogueu utilitzar per a reunir-vos i fer la vostra tasca. Si no us el deixen podeu demanar-ne als ajuntaments, als casals de joventut, a les Associacions de Veïns, a les cases okupades, o a espais similars.

  Què podem oferir des de l'AEP?

  A la nostra seu nacional, a la Riera d’Escuder 47 de Barcelona, disposem d'un local que està a la vostra disposició pel que sigui (reunions, per pintar pancartes,...). Entre el material que tenim hi 3 ordinadors, impresora, scanner, fax i telèfon (amb una llista dels mitjans de comunicació més importants). També tenim una fotocopiadora i una multicopista. Hi ha també pintura i material per a fer cartell i pancartes.

  Tot aquest material està a la vostra disposició i el podeu utilitzar quan sigui necessari, sense haver d'estar adherits a l'AEP. Si desconeixeu el funcionament de part de la infrastructura també hi ha companys disposats a donar-vos un cop de mà.

  També podem editar gratuitament fulletons propis o revistes d'institut. Des de l'AEP editem una revista trimensual, El Queixal, que arriba gratuitament a molts centres universitàris i a alguns instituts. Si esteu interessats a rebre'l intentarem que us arrbi, tot i els problemes de distribució. El Queixal està obert a la participació de tothom que hi vulgui escriure.  

  En algunes Universitats i Facultats també tenim locals i material, que podeu utilitzar si us cauen més a prop.

  Organitza’t, informa’t, decideix per tu mateix@... ACTUA!