VAGA CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL PP

PLATAFORMA MOBILITZADORA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

Els estudiants i les estudiantes ja ens hem manifestat diverses vegades contra la política educativa del PP. Les nostres veus han estat silenciades, tot i així no ens donem per vençuts, per aquesta raó tornem a manifestar-nos en contra de la política imposada pel “nostre” govern.
Des de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública hem revisat repetides vegades la Llei de Qualitat i la L.U.C, per això i amb coneixement de causa, ens adherim a la vaga del 29 d’Octubre per a manifestar la nostre disconformitat en:
- La promoció d’una educació elitista que ignora els principis contemplats en la Constitució, ja que desafavoreix la pràctica d’una educació popular, participativa, oberta i democràtica.
- Desviació de diners públics cap a institucions privades. Reducció del pressupost destinat a beques i a tot tipus d’ajuts a institucions educatives públiques.
- L’actitud antidemocràtica i centralitzadora predominant en tot el procés d’elaboració de la llei, en la que no s’ha tingut en comte els interessos reals de l’alumnat.
- Els sistemes d’avaluació, que considerem injustos i poc objectius, com la revàlida i l’examen d’admissió propi de cada Universitat.
- Reivindiquem una llei que afavoreixi una educació popular, igualitària, integradora, oberta, participativa, dialogant i motivadora. I per això creiem que la llei ha de contemplar:
- Escolarització obligatòria i comuna fins els 18 anys: entenem el sistema educatiu com un procès integral de les persones que ha d’assegurar-se com amínim fins als 18 anys (RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU).
- Les competències de gestió, organització i administració han de recaure sobre el consell escolar, en el que haurà d’haver paritat entre els diferents sectors de la comunitat educativa.
- Recursos humans i materials suficients per garantir la incorporació i permanència d’alumnat amb risc d’exclusió social: abandonar els mètodes tradicionals de segregació per donar resposta a aquest alumnat i buscar propostes alternatives.
- Construcció d’una xarxa pública única d’ensenyament: que el 100% del pressupost per l’ensenyament es dediqui només als centres públics, com única forma d’assegurar un ensenyament científic, laic i de qualitat. Eliminar la concepció de centres de primera i segona.
- Avaluació i formació continua del professorat.
- Lluita contra el corporativisme del professorat.
- Accés lliure i universal a la Universitat: la Universitat al servei de la societat.