POSICIONAMENT DE L’AEP EN FRONT LA "LEY DE CALIDAD"

Des de l‘Associació d’Estudiants Progressistes, ens posicionem en contra de la nova Llei de la Qualitat que prepara el govern espanyol perquè:

Tot i que la qualitat de l’ensenyament mitjà a l’Estat Espanyol no és l’adequada, considerem que l’anàlisi que el govern espanyol fa del problema no és el correcte. El problema real de la LOGSE ha estat des d’un primer moment l’escàs finançament que s’ha dedicat a la seva implantació i al seu desenvolupament posterior. La mesura que s’ha de dur a terme en primer lloc és augmentar la dotació pressupostària fins a assolir el 6% del PIB.

Considerem que la introducció de l’examen de “Revàlida”, és una mostra més de què la supressió de la Selectivitat ha estat una mesura populista que l’únic que ha fet ha estat multiplicar les proves, posant més trabes per accedir a l’ensenyament universitari. Resulta absurd i esperpèntic que es pretengui millorar la qualitat posant un filtre més dur al final dels estudis. Creiem que això demostra una manca de confiança vers el sistema educatiu. A més, l’haver d’aprovar la revàlida per obtenir el títol de batxillerat, (que s’exigeix en moltes feines), no només no resol el problema del fracàs escolar sinó que el transforma en fracàs social.

La introducció d’itineraris curriculars diferenciats a partir dels 14 anys és prematura. Nois i noies amb poca motivació i amb un rendiment baix poden més endavant decidir anar a la universitat, però amb les reformes que es volen introduir aquest estudiant ja amb 14 anys queda relegat a un segon terme (tenint en compte que la FP segueix tenint poc reconeixement social i sense estar dignificada) pel simple fet de no tenir la motivació que es creu necessària per accedir a l’ensenyament superior universitari.

En general, considerem que altre cop, el govern està duent a terme el procés d’elaboració de la nova llei d’una manera deplorable. No hi ha cap mena d’informació ni de diàleg amb estudiants, professors i pares d’alumnes, interlocutors necessaris i coneixedors de l’ensenyament mitjà i només es donen a conèixer algunes línies del projecte amb la forma de globus-sonda mediàtics. Demanem per tant, que durant l’elaboració d’aquesta llei el govern informi a tothom del contingut de tota la reforma, que escolti la veu de tota la comunitat educativa, i que resolgui, d’una vegada per totes, els veritables problemes de l’ensenyament mitjà a l’estat espanyol.