Menu Close

Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA

El responsable del tractament de les dades és l’Associació d’Estudiants Progressistes – Associació Catalana d’Estudiants (AEP – ACE), amb NIF G58389024. Les dades subministrades són tractades exclusivament per a registrar-les en un fitxer intern i confidencial de l’AEP – ACE i per al contacte directe de l’entitat amb la persona afectada. Les dades proporcionades seran tractades únicament amb la finalitat per a la qual s’entreguen voluntàriament, i es conservaran per part de l’entitat mentre duri la relació i per un període mai no superior a 6 anys. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i oblit de dades enviant un correu a aep@aep.cat.

L’AEP – ACE, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades d’acord a la seva política de privacitat.

 

TRACTAMENT DE LES DADES

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (electròniques), números de telèfon i qualsevol altre dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que es tingui accés.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de l’AEP – ACE. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries pel desenvolupament, control, gestió i execució dels mateixos i seran incorporades als fitxers adients.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l’AEP – ACE garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

 

DEURES I OBLIGACIONS

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 

CESSIONS

Les dades de caràcter personal recollides com a  no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a la nostra entitat, excepte quan siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

CONSENTIMENT

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a l’AEP – ACE per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personal, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

 

AVÍS LEGAL

En compliment de la normativa vigent, s’informa de:

  •  Titularitat de la pàgina web
  • Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
  • Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

 

Titularitat de la pàgina web

  • Domini: https://aep.cat/
  • Titular: Associació d’Estudiants Progressistes – Associació Catalana d’Estudiants
  • Adreça electrònica: aep@aep.cat
  • NIF: G58389024
  • Dades registrals: Cens d’entitats juvenils

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’AEP – ACE no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes.

 

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.