El Queixal

El Queixal és la revista principal de l’AEP. Fundada el xxxx, actualment compta amb yy números i més de zzz articles.

Els articles són redactats per la militància i altres persones convidades o interessades: després la Comissió de Redacció del Queixal els revisa, edita i publica. Poden ser de diferents formats, com:

  • Articles
  • Entrevistes
  • Reportatges
  • Ressenyes
  • etc.

Aquests tracten molts temes variats: ecologisme, feminisme, habitatge, moviment estudiantil, cultura pop, etc.

A partir de la III època, El Queixal es publica en una web independent (a banda de les edicions impreses). Visita-la! (O bé llegeix els exemplars anteriors)

La web d’El Queixal