Com ens organitzem?

Les persones que militem a l’AEP ens organitzem per federacions i participem en diferents comissions: tant federacions com comissions compten amb una persona responsable del grup. A l’Assemblea Nacional decidim les línies a seguir durant cada curs.

Llisca per sobre de la casella del diagrama de la qual vulguis saber més (o fes clic al desplegable de sota):

 

Comissions Sectorials

  Comissió de Feminisme

  Al grup feminista es treballa per construir el discurs feminista tant en el sistema educatiu com dins la mateixa AEP. També organitza activitats com debats, actes, ponències i xerrades que van destinades a la conscienciació i la conseqüent importància de la lluita feminista.

  Comissió d’Ecologisme

  Al grup d’Ecologisme es treballa per construir el discurs de sostenibilitat tant en el sistema educatiu com dins la mateixa AEP. També organitza activitats com debats, actes i xerrades que van destinades a la conscienciació ambiental i d’emergència climàtica.

  Comissió d’Antiracisme

  Al grup d’Antiracisme es treballa per construir el discurs antiracista tant en el sistema educatiu com dins la mateixa AEP. També organitza activitats com debats, actes i xerrades que van destinades a la conscienciació contra el racisme.

  Comissió LGTB

  Al grup LGTB es treballa per normalitzar i construir una formació contra el discurs preponderant heteronormatiu, misogin i classista, tant en el sistema educatiu com dins la mateixa AEP. També organitza activitats com debats, actes, ponències i xerrades que van destinades a la conscienciació del col·lectiu.

Comissions Tècniques

  Comissió de Comunicació

  L’objectiu de la comunicació a l’AEP és augmentar la persuasió i difondre el nostre ideari, transmetent el treball desenvolupat dins el sindicat en qualsevol format sempre per generar opinió.

  Consell de Redacció del Queixal

  El consell de redacció d’El Queixal s’encarrega de recopilar els articles que han d’integrar cada número de la revista i de maquetar la mateixa. Pot dependre de la responsabilitat de Comunicació.

  Comissió de Finances

  La Comissió de Finances és una comissió potestativa que depèn de la responsabilitat de Finances i que funciona com a suport de la seva tasca.

Altres Comissions

  Comissió de Política Educativa

  La Comissió de Política Educativa desenvolupa la línia discursiva del sindicat. Analitza el context educatiu actual, elabora material sobre política educativa i es coordina amb Formació per generar espais de formació de la militància.

  Comissió de Formació i Pedagogia

  La Comissió de Formació i Pedagogia és l’encarregada de dissenyar i executar el pla de formació del sindicat, per mantenir la formació al dia entre les militants.

  Comissió de Relacions Externes

  La Comissió de Relacions Externes s’encarrega de relacions amb altres institucions i persones alienes a l’AEP.

  Comissió de Garanties i Control

  La Comissió de Garanties i Control s’encarrega de rebre les denúncies per falta de disciplina, actituds discriminatòries, agressions i altres tipus d’actuacions no concordants amb l’ideari de l’AEP.

Federacions

  Les federacions són la unitat de base de l’AEP. N’hi ha una a cada universitat on som presents (UB, UAB, UPF, UPC, UdG) i una per ensenyament secundari i Formació Professional. Disposen d’autonomia organitzativa i actuació, sempre respectant els documents i les decisions vinculants de Consell Nacional i Assemblea Nacional.