Menu Close

L’educació en context de l’emergència sanitària

La crisi sanitària que estem vivint aquests dies està deixant moltes qüestions a l’aire pel que fa a la política educativa. Volem deixar molt clar que les conseqüències que se’n deriven en cap cas poden perjudicar les infants i joves als quals ha impactat el tancament d’institucions educatives. 

Sabem que aquest fet representa un repte sense precedents dins del sector educatiu i nosaltres com a sindicats volem fer sentir la nostra veu i que se’ns escolti. Demanem a les autoritats educatives, principalment al Departament d’Educació i al Ministeri d’Educació i Formació Professional, que aprovin les mesures que proposem a continuació, destinades a corregir les desigualtats que s’estan produint entre els estudiants durant aquesta crisi. 

La suspensió de classes està provocant que molts centres educatius imposin la formació a distància a estudiants que s’han matriculat en règim presencial i que, en principi, no tenen per què tenir ordinador o accés a internet a les seves llars. L’escletxa digital és una desigualtat existent en el món actual i aquesta mesura presa no ha de perjudicar l’estudiantat amb menys recursos. Per tant, volem instar a tots els centres a buscar mecanismes sota el criteri de l’EQUITAT per a garantir la formació del seu estudiantat. Així doncs demanem la implementació de les eines necessàries per a aquelles estudiants que no tenen accés a mitjans digitals per poder continuar el seu procés educatiu o abordar altres mètodes que no siguin la formació a distància com lliurar i rebre les tasques en suport paper per exemple. 

No celebrem l’ajornament de la selectivitat perquè podem afirmar que serà perjudicial per a totes aquelles estudiants que tenen la necessitat de treballar a l’estiu. Tanmateix, tenint en compte la situació sense precedents en la que ens trobem, acceptem que és l’escenari possible més viable que ens fa ser acadèmicament iguals en el procés d’accés a la universitat. En conseqüència, demanem ajuts de tipus econòmic, com poden ser l’augment dels llindars de renda que es tenen en compte per accedir a una beca o la bonificació del preu de la matrícula, per a tot l’estudiantat sense recursos, el qual hauria de treballar a l’estiu i potser no podrà per l’ajornament de la Selectivitat, així com per aquell que veurà reduïts els seus ingressos familiar a causa d’ERTOs o EROs o altres problemes derivats de la situació actual; per tant, instem el govern a implementar una nova política de beques que garanteixi l’accés a la universitat, així com l’aplicació de la rebaixa que el moviment estudiantil porta exigint des de fa anys, perquè aquesta crisi no la paguin els més desfavorits. Finalment, ens preocupen les conseqüències psicològiques que aquesta crisi tindrà tant a curt, mitjà i llarg termini en les estudiants: inestabilitat i incertesa, feines perdudes i, per tant, no saber com pagar els preus desorbitats de la matrícula i el lloguer, problemes familiars… S’ha dit en molts cops, però el confinament no és sinònim de tenir més temps de lleure i, per tant, instem a la flexibilitat i a la consideració de les diferents situacions personals i/o dels diversos centres educatius. Ningú ha pensat en l’impacte emocional i les seves conseqüències.

Adherits al comunicat:

  • Acció Jove – CCOO
  • Comissions Obreres de Catalunya
  • Avalot – UGT
  • UGT Educació
  • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
  • Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya