Menu Close

Les estudiants progressistes plantem cara al PIN Parental!

El dijous 16 de febrer de 2020, els partits polítics reaccionaris Vox, PP i Ciudadanos van tancar un pacte per l’aprovació dels pressupostos de la Regió de Múrcia. En aquest pacte s’inclou la mesura anomenada popularment com a “PIN Parental”, que obliga als centres a demanar autorització explícita als pares per a que els seus fills puguin participar en activitats complementàries com tallers contra la violència de gènere, xerrades sobre la crisi climàtica o sobre el col·lectiu LGTB. Des de l’Associació d’Estudiants Progressistes ens oposem clarament a aquesta mesura.

Per començar, aquesta mesura esdevé una de les mostres més agressives de poder adult que hem presenciat en el que portem de curs, ja que concep als infants i joves menors d’edat com propietats del seus tutors legals – tal i com han defensat polítics com Pablo Casado – en comptes de subjectes amb uns drets i deures propis i inalienables com, per exemple, el dret a l’educació, que queda greument vulnerat amb aquesta mesura. A més, també suposa reconèixer a la família com a únic agent amb capacitat de decidir què estudia o deixa d’estudiar els seus fills, quan realment el que cal és avançar cap a una visió comunitària de l’educació on tots els membres d’una comunitat esdevenen responsable de l’educació d’aquesta. Per tant, és una mesura que ens mostra que alguns volen convertir l’escola pública en el que la concertada ha estat tota la vida.

Després, hem d’entendre que cada dia les aules s’omplen de violència contra les més vulnerables. Estructures com el cisheteropatriarcat, el capacitisme o el colonialisme travessen totes les capes de la societat i això provoca que el col·lectiu LGTB, les persones que presenten diversitat funcional o les racialitzades pateixin violència cada dia mentre estudien pel simple fet d’existir. Aquestes situacions poden ser revertides gràcies a una gran diversitat d’eines dins les quals trobem les activitats complementàries a les que el PIN Parental intenta bloquejar l’accés dels estudiants amb pares amb mentalitat més retrograda. Per tant, entenem que aquesta mesura xoca frontalment amb la necessitat de construir aules segures per l’alumnat dissident amb la norma. A més, aquestes xerrades no només ajuden a formar a l’infant sinó que també l’ajuden a sortir de la bombolla familiar. El PIN Parental li talla la llibertat de poder creure i tenir altres opinions de pensament, oferint-li una visió molt distorsionada de la realitat.

I, finalment, xoca amb la funció transformadora que entenem que te l’educació, que no ha de tenir una funció de perpetuar actituds discriminatòries sino que ha de fomentar l’esperit crític, a més del respecte i celebració cap a la diversitat i la participació de l’estudiantat en el seu entorn per tal de transformar-lo. Volem una educació pública gratuïta, internacionalista i catalana, inclusiva, ecologista, feminista, de cultura lliure, transformadora, crítica, democràtica i oberta a la societat i el PIN Parental ens fa allunyar-nos d’aquest objectiu.

Per tot això, des de l’AEP

  • Ens comprometem a organitzar-nos per aturar iniciatives com aquesta i qualsevol que provingui de l’extrema dreta.
    Ens reafirmem en la creença que els infants i joves com a subjectes amb drets, deures i capacitat de decidir sobre si mateix i ens comprometem a treballar en els nostres fronts per una educació amb perspectiva infantil i juvenil que inclogui l’educació en la participació.
  • Finalment, instem als partits presents al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats a posicionar-se en contra d’aquesta mesura i al Departament d’Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Educació i Formació Professional a oposar-se formalment a aquesta mesura i a començar a revisar tots els plans d’estudis i l’organització del sistema educatiu des d’una perspectiva infantil i juvenil.