Menu Close

Per una educació en economia plural i crítica i contra la presencia de la banca als nostres centres, adherim-nos a la PLEEC!

L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de col·laboració per posar en marxa un partenariat públic-privat (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Santander i Caixa Enginyers, amb el suport del Col·legi d’Economistes de Catalunya i la European Financial Planning Association) i fer arribar, de forma gratuïta, l’EDUCACIÓ FINANCERA a tots els centres educatius.

Aquest conveni es diu EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya) i compta amb una borsa de voluntaris, treballadors/es de bancs i caixes, jubilats entre d’altres, que ofereixen un curs sobre la gestió dels pressupostos personals, la planificació financera i l’estalvi a llarg termini i com endeutar-se amb seny amb productes de crèdit. Aquest programa, que ha tingut molta difusió per part dels mitjans de comunicació i del Departament d’Ensenyament, és presentat com una oportunitat perquè l’alumnat conegui els termes més comuns sobre finances i consum “intel·ligent”.

Però lluny de la propaganda i la retòrica amb què s’ofereixen aquests tallers, les persones que els imparteixen presenten el consum i l’endeutament com a pauta de comportament desitjable i el sistema capitalista com l’únic model econòmic possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot procés educatiu i de desenvolupament personal. El fet que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes entitats financeres a les aules (algunes d’elles rescatades amb diners públics), legitima el seu relat sobre les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat i culpabilitzant les famílies de sobreendeutament irresponsable.

Contra aquest conveni va aparèixer la Plataforma per una educació en Economia crítica i plural, una plataforma formada per persones i entitats de naturalesa, ideologia i interessos diversos que lluita per aturar el conveni entre el Departament d’Educació i l’Institut d’Estudis Financers, alhora que reclama que als currículums educatius de les matèries d’Economia que s’imparteixen als nostres centres avui dia s’ensenyi més d’una visió econòmica que no sigui la del capitalisme neoliberal, des de la visió que dóna suport a un capitalisme amb rostre humà fins a les que busquen alternatives contra el capitalisme.

Nosaltres, com a Associació d’Estudiants Progressistes, creiem que l’empresa privada ha de quedar al marge del sistema educatiu i que no hauria de buscar negocis dins l’educació pública. És per això que, sent coherent amb el nostre ideari, decidim adherir-nos i participar en la Plataforma per una educació en Economia crítica i plural.