Menu Close

En defensa dels serveis públics, lluitem contra la #LleiAragonès!

El novembre del 2018, el Parlament de Catalunya va iniciar els tràmits per aprovar l’avantprojecte de Llei de contractes dels serveis a les persones, més coneguda popularment com a “Llei Aragonès“.

Aquesta normativa, que és la transposició d’una directiva de la Unió Europea aprovada l’any 2014 (la 2014/23UE) que diu que si uns serveis poden ser oferts per les administracions públiques, no cal que surtin a concurs públic, vol esdevenir un marc regulador per la contractació d’aquells serveis que tenen com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones.

Tot i que aquesta normativa vol introduir clàusules socials als contractes dels serveis que s’externalitzen, no deixa de donar l’oportunitat de fer negocis amb els serveis públics a les empreses privades amb afany de lucre, el que pot comportar que els serveis siguin de pitjor qualitat o que les treballadores dels serveis treballin en condicions precàries per salvaguardar el benefici econòmic de les empreses.

Però la pitjor part d’aquesta llei és que, als seus annexos, amplia el llistat de serveis que es poden externalitzar. Així, s’obre la porta a externalitzar serveis que fins ara són gestionats per l’administració pública com per l’exemple l’educació preescolar, l’educació especial, els serveis de ginecologia o de pediatria, fent que la possibilitat de desmantellar els serveis públics sigui més real que mai.

Per això, des de l’AEP, en vista que aquesta normativa amplia la capacitat de privatització que pot arribar a tenir el Govern de la Generalitat i en defensa d’un model de serveis públics que siguin gestionats al cent per cent per l’administració pública i on l’empresa privada no hi pugui participar, ens posicionem en contra de la Llei Aragonès i ens comprometem a aliar-nos amb altres organitzacions amb l’objectiu d’aturar-la.

Fotografia de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya