Menu Close

Universitats sostenibles

Estudis recents han anunciat l’extinció potencial de la raça humana; el canvi climàtic, la destrucció de recursos i la superpoblació ens porten a un moment crític. Trobem infinitat de dades que ens mostren per què hem de viure de forma més sostenible i, no obstant, l’ecologisme és inexistent a l’agenda política.

Davant aquesta inacció no és possible començar plantejant-se si cal salvar el planeta i/o com cal salvar-ho, ja que això és massa ambiciós, però sí que és possible encarregar-nos del nostre entorn.

La universitat té un paper protagonista i d’importància primordial en la protecció de l’ambient. En primer lloc, com espai transformador que fomenta la reflexió crítica de les persones en les diverses disciplines o especialitats: ha d’assegurar la transversalitat de l’ecologisme en totes les carreres. En segon lloc, ha de fer possibles les investigacions aplicades, on la ciència i tecnologia estiguin fonamentalment orientades a la solució de les diferents problemàtiques ambientals que ens afecten; i, finalment, en la seva tasca d’acció o projecció social, generant consciència ambiental en la població.

A més a més, les universitats també són espais de vida estudiantil on hauria de ser possible realitzar diferents actes ecologistes com el de reciclar, la qual cosa és un gest increïblement simple que contribueix a lluitar contra el canvi climàtic. Quan reciclem es redueix el treball d’extracció, transport i elaboracions de noves matèries primeres, fet que ens duu a consumir menys energia i generar menys CO2, i això redueix el efecte hivernacle atmosfèric. Alhora, permet col·laborar indirectament en la creació de nous llocs de treball. I, tot i així, actualment, en l’àmplia majoria de facultats i campus, no es facilita o no és possible reciclar.

De la mateixa manera que amb el reciclatge, hi ha mil i una formes de realitzar gestos que contribuirien a desenvolupar un entorn més sostenible i que, no obstant, no estan a la disposició de l’estudiantat.

Cal lluitar per una universitat ecològica per deixar el nostre entorn una millor del que el vam trobar per a les futures generacions. Per això, és important responsabilitzar les diferents institucions i les administracions per a legislar i promoure l’ecologisme, continuar formant-nos i generant comunitat, per conèixer millor les nostres eines i poder seguir avançant en aquesta lluita.

Per tot això volem que les universitats siguin espais més sostenibles, que assumeixin la seva part de responsabilitat i ofereixin alternatives creatives; sent capaces de reciclar en el nostre entorn, tractant de fer un ús ètic de l’energia, formant-nos perquè els nostres futurs professionals tinguin consciència ecològica, per tal de poder arribar a produir la nostra pròpia energia, o el nostre propi menjar, com succeeix al Jardinet de l’Om.