Menu Close

COMUNICAT SOBRE EL TEXT DE REFORMA DE L’ESTATUT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

A tota la comunitat universitària:

 (Podeu descarregar el comunicat en versió PDF, seguint l’enllaç:COMUNICAT SOBRE EL TEXT DE REFORMA DE L’ESTATUT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA)

 Des de l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) emetem aquest comunicat dirigit a tota la comunitat universitària en referència a la reforma de l’Estatut de la UB. Aquest procés de reforma, iniciat l’any passat amb la publicació de diferents informes on teoritzaven la necessitat d’un canvi en la organització interna de la UB, va rebre un impuls definitiu el 31 de gener d’aquest any amb la constitució de la Comissió sobre la reforma de l’Estatut de la UB. D’aquí va sorgir un document base que va ser discutit en una Comissió Claustral Tècnica de la qual ha sortit un nou Estatut de la UB.

Cal destacar a més l’arbitrarietat en l’elecció dels membres d’aquestes comissions per assegurar-se el resultat de les mateixes, si bé en un intent d’aparentar certa pluralitat s’hi va convidar una minoria crítica (estudiants i alguns professors) que va ser, no obstant, pràcticament ignorada en els debats de les comissions.

L’AEP ha fet acte de presència en aquestes comissions amb l’única voluntat de rebre informació permanent sobre aquest nou atac i protestar-hi in situ. Gràcies a això us podem informar a tots i totes vosaltres.

Els principals arguments emprats pel rectorat i repetits a totes les reunions convocades per redactar el nou Estatut han estat dos. En primer lloc, es diu que cal reformar-lo per adequar-lo a la normativa estatal vigent. En segon lloc, un argument vergonyós: el rectorat afirma que “cal que la UB s’avanci a qualsevol reforma de la Governança universitària provinent de la Generalitat i demostrar que tenim voluntat i capacitat de canvi” en paraules del Dr Vallespin, delegat del rector per la Governança, la Reforma de l’Estatut i Assumptes Jurídics.

En el desenvolupament d’aquestes reunions els nostres dos representants han pogut percebre com als debats el resultat ja quedava marcat des de l’inici. La voluntat i el sentit de la reforma per part del rectorat ja quedava clar des del principi i totes les discussions i intervencions dels personatges amics de la política rectoral anaven precisament encaminades a aconseguir certs objectius. Totes aquestes voluntats de reforma anaven encaminades a una recentralització del poder del rectorat, un enfortiment del poder de la figura del rector o rectora, una major importància del consell de govern com a òrgan de decisió i execució dels acords amb el permís superior del Consell Social i en detriment del Claustre. Per posar un exemple, el degà o degana d’una facultat ara serà escollit a proposta del rector o rectora, no pas a iniciativa de la pròpia junta de facultat, fet que resta encara més democràcia al procés i que origina un sistema de submissió de les facultats al rectorat i de clientelisme vers les opinions del rectorat i el Consell Social. Els representants d’AEP van donar a conèixer també aquesta opinió junt amb la resta de representants d’estudiants presents però van ser ignorats per la mesa de la Comissió de forma intencionada, ja que no quadrava amb les intencions prèvies de reforma de l’estatut.

Durant tot el procés de debat el rectorat va intentar guanyar-se de forma contínua políticament els sectors de PAS i Estudiants amb petites concessions. El que el Dr Vallespin va oferir per exemple als i les representants d’estudiants va ser una nimietat dins la problemàtica de la universitat pública, com és el reconeixement de la figura del “substitut” d’un o una representant d’estudiants que no pugui assistir a una reunió. No cal que diguem que aquest és un fet totalment secundari i que no serveix ni per captar l’atenció del moviment estudiantil en defensa de la universitat pública.

L’AEP va mostrar sempre una actitud de rebuig a tota aquesta estratègia de reforma i així consta al document que adjuntem amb aquest comunicat. El document de reforma en qüestió és el mateix que s’ha enviat a tots i totes les representants al Claustre. A L’AEP us hem fet un breu resum dels apartats més bàsics en forma de lletres majúscules en color vermell a la columna dreta de “observacions”.

Volem aclarir també que en aquesta darrera columna hi consten els vots en contra però no pas els vots en blanc. És a dir, els vots “en blanc” dels i les estudiants com a protesta simplement no hi consten. Això no és més que estratègia del rectorat per donar a la proposta una legitimitat que no té, tot parlant de falses “unanimitats”.

Per últim, volem deixar clar que l’AEP no votarà a favor d’aquesta reforma al Claustre i anima a totes les persones i col·lectius presents a fer el mateix i rebutjar el document per tal de que no segueixi endavant. No ens podem rendir davant l’eliminació total d’una universitat pública i democràtica.

 

Quadre Comparatiu

https://aep.cat/wp-content/uploads/2013/12/QUADRE-COMPARATIU-PROJECTE-ESTATUT-2013.pdf