Menu Close

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA HA PAGAT 5 MILIONS D’EUROS A LA GENERALITAT COM A “CONTRIBUCIÓ” PER LA SOLVÈNCIA DE LES SEVES FINANCES!

Els representants d’estudiants electes a la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern de la UB van assistir a una reunió ordinària el darrer 18 de Juliol. A aquella reunió el Director de Finances de la universitat va fer una explicació informant a la comissió sobre el tancament de l’exercici pressupostari 2012.

El Director de Finances va exposar les dades pressupostàries fent alhora una forta crítica als impagaments de la Generalitat que tots i totes ja tenim en ment i que ja sumen 42M només a la UB. No obstant, sembla ser que això no és suficient per la Secretaria d’Universitats.

Hi ha 5 milions de la tresoreria de la UB que han anat a parar a la caixa de la Generalitat de Catalunya. La Secretaria d’Universitats no en té prou amb retallar el futur de la universitat pública sinó que va més enllà i “xucla” la seva tresoreria! 5 milions menys que la comunitat de la UB no pot gaudir i que van a parar a la taula de la mateixa administració que vol eliminar la democràcia universitària i empènyer la seva mercantilització.

Aquestes transferències podem imaginar que es van dur a terme sota l’amenaça indirecta per part de la Secretaria de reduir encara més el finançament universitari o de nous impagaments a la UB, buscant la coerció com a eina política.

Hi ha 2 punts d’obligacions de despesa que són:

2. Transferència de la UB a la Generalitat de Catalunya, com aportació de la UB a la sostenibilitat i solvència de les finances de la Generalitat de Catalunya. = 2.536.239,40 €

3. Transferència de la UB a la Generalitat de Catalunya com aportació de la UB a les polítiques de sistema impulsades per la Secretaria d’Universitats. = 2.444.568, 14 €
(Aquests 2,5M€ van dedicats a la creació d’una figura precària, amb un sou de 400€/mes, dins la Universitat)

 És a dir i perquè quedi clar, confirmat pel propi Director de Finances, LA GENERALITAT VA EXIGIR A LA UB QUE DÓNES 2,5 MILIONS DE LA SEVA PROPIA TRESORERIA PER EIXUGAR EL DEUTE DE LA GENERALITAT. A més, LA GENERALITAT VA EXIGIR QUE LA UB CONTRIBUÍS AMB 2,5 MILIONS A LA CREACIÓ D’UNA NOVA FIGURA DE DOCENT PRECARI.

L’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), després de conèixer aquest insultant fet vol denunciar que ni la Universitat de Barcelona ni la Secretaria d’Universitats informessin degudament a la comunitat educativa sobre aquesta política d’espoli de les finances universitàries que aquí denunciem per l’únic benefici d’aquella administració que, precisament, ha de vetllar per un bon finançament públic que garanteixi la qualitat de la universitat pública. A més, volem denunciar que la UB col·labori també de la precarització laboral a instàncies de la mateixa Generalitat que ROBA diners a les universitats.

Exigim a la Universitat de Barcelona la redacció immediata d’un comunicat dirigit a tota la comunitat de la UB explicant de forma transparent tot el procés polític que va dur a terme a acordar amb la Generalitat aquestes transferències. A més, reclamem a la UB que d’ara en endavant i si aquesta situació es repeteix es negui a fer noves “aportacions” a la Generalitat, doncs el camí de finançament és el contrari.

Imatges