Menu Close

LOMCE: ni un pas més, no més educació precària!

El passat 17 de maig es va aprovar l’avantprojecte de llei educativa proposada pel ministre d’educació José Ignacio Wert i el seu partit el PP. Com s’ha evidenciat amb els intents forçats de tirar-la endavant, es demostra que hi ha pressa per a que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa entri en vigor tot ignorant l’oposició de la comunitat educativa, que ha demostrat el seu rebuig en diverses ocasions. Així, pretenen que que arribi a les aules el curs 2014-2015, malgrat l’aparent amago que es va fer el 9 de maig aplaçant la seva aprovació després de les mobilitzacions que arreu de l’estat vam fer palès el descontent i la oposició a la LOMCE.

 

banner


Aquesta llei s’uneix a una llarga tira de modificacions parcials, com la massificació a les aules o la no substitució del professorat titular fins al desè dia lectiu de baixa. Mesures que no són més que pedaços que pretenen amagar la nefasta qualitat d’una educació i la invisible atenció que se li dóna per part dels governs si no és per utilitzar-la com a eina política.

 

Algunes de les mesures són:

  • 4t d’ESO com a orientador i segregador: separa els i les alumnes segons el seu futur acadèmic o professional oferint als i les que cursaran graus de formació professional una educació devaluada, encarada exclusivament a la feina pràctica i amb l’objetiu de que s’incorporin el més aviat possible al mercat laboral.

 

  • eliminació d’assignatures troncals com la filosofia en benefici de la religió: la religió contarà per a la nota mitja del curs, i assignatures fins ara obligatòries com la filosofia passaran a ser optatives i es retallarà en música, plàstica, economia, entre moltes altres.

 

  • menyspreu a les llengües pròpies dels territoris, desafavorint la immersió lingüística. I a més invertint excessius i desproporcionats fons públics per a pagar escoles privades a alumnes que no vulguin estudiar en la llengua autòctona.

 

  • Pèrdua de veu i vot dels consell escolars, la figura del director i l’administració pren tot el poder per davant de l’equip docent, les mares i pares i l’estudiantat.

 

  • Revàlides: Examen imposat per l’estat al final de cada etapa educativa (primària, ESO, batxillerat), igual a tots els centres i alumnes. Preten avaluar la feina de l’alumnat basant-la en un sol examen oblidant qualitats com la constància, l’autosuperació i el pensament crític, encarant el currículum de tot el curs al temari de l’examen.

 

Es tracta d’una contrareforma retrògada, que defensa un model educatiu ple de desigualtats, que dota d’un caràcter mercantil els centres educatius i transforma la funció de l’educació en un interès econòmic. I per això, des d’AEP manifestem la nostra oposició a la LOMCE, i exigim la retirada d’aquesta. A més, defensem una educació inclusiva, no segregadora i emancipadora.