Menu Close

Comunicat “Actualitat a la UB: #OcupacióDelRectorat, #ConsellDeGovern, #SeguimLaLluita”

#OcupacióDelRectorat

Aquest dijous 23 de maig ha començat una ocupació al Rectorat de la UB per part d’estudiants i treballadores d’aquesta universitat en contra del desmantellament que està patint la universitat pública en un conseqüència de profundes reformes i retallades. En l’assemblea que es va celebrar la mateixa nit de l’ocupació, se la va definir com a pacífica i indefinida.

La comunitat universitària exigim que totes les demandes presentades es compleixin de forma inmediata, començant per exigir transparència dins de la Universitat, finalitzant per l’oposició a qualsevol acomiadament o no renovació de contractes i passant per la derogació de les mesures que impliquen la pujada de taxes i que deixen a bona part de l’estudiantat privats de l’educació superior.

L’Equip Rectoral, però, aliè davant de les nostres reivindicacions, en comptes d’escoltar les reclamacions que han portat el moviment estudiantil junt al PAS i PDI, ha optat per donar ordre als Mossos d’Esquadra de desallotjar en qualsevol moment l’edifici històric.

#ConsellDeGovern

El marc d’estratègia política de la PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de l’Universitat Pública) és aturar i bloquejar totes les reunions o espais de decisió de les universitats on es decideix mesures antisocials i que impliquin un augment de la precarietat dels treballadors i estudiants que conformen la comunitat universitària. En aquesta línia la PUDUP va fer una crida per aturar el Consell de Govern de la UB on s’engega l’aprovació dels pressupostos del curs 2013-2014, on, per exemple, es recull un augment de mes d’un 10% de la partida dels preus que paguen els estudiants tot i que la Secretaria d’Universitats ha assegurat que no hi haura augment de taxes.

Tot i que els pressupostos de la universitat no recullen acomiadaments de forma explicita, com passa en el cas de la UPC, no son cap garantia que aquests no es produeixin a posteriori via no renovacio de contracte. En el cas de la UB, 800 professores associades (falses associades) poden perdre la seva feina per no tenir contracte extern, 30 professors lectors no seran promocionats a agregats i perdran la seva feina i aproximadament 150 membres del PAS perdran el seu contracte a finals de Juliol i noms els estrictament necessaris seran recontractats a l’Octubre. L’acomiadament de treballadors i treballadores de la Universitat esta en coherencia amb el que passen a altres sectors socials.

Aquesta acció està desvinculada de l’Assemblea de l’ocupació del Rectorat, essent una coincidència temporal que les dues accions fossin al mateix lloc.

#SeguimLaLluita

Des de AEP donem suport a les persones que estan lluitant per la universitat pública a la UB, fent una crida a participar activament a les assemblees diàries de les 20h al Rectorat de la UB i a la seva ocupació.

També donem suport a les companyes que han impedit que es continui aprovant mesures que cada cop més destrueixen la universitat pública i augmenten la precarietat de la comunitat uiversitària.