Menu Close

COMUNICAT AEP CONVOCATÒRIA DE VAGA #9Maig

L’AEP convoca i dona suport vaga9Ma la convocatòria unitària de vaga del proper 9 de Maig i crida a  manifestar-se el mateix dia a les 12.30  a Plaça Universitat: Estudiants, professorat, personal laboral dels centre educatius i persones compromeses amb l’educació pública volem impedir el desmantellament de l’educació de totes.

Dins del context constant de retallades a tots els serveis públics, l’educació no n’és una excepció; som conscients que els constants atacs que estem patint tant per part del govern estatal com del  nacional segueixen el camí de la mercantilització i privatització educativa des de la LOU, passant pel Pla Bolonya, les brutals pujades de taxes del 66% que ja vam patir l’any passat a universitats, les noves taxes imposades a cicles i FP,  i l’enduriment de les condicions per accedir a beques que ens estan deixant fora de les universitats o abocant-nos a formes d’endeutament per poder accedir-hi.

A tot això s’hi sumen les greus polítiques d’acomiadaments que es proposen com a solució per tapar forats generats per la manca de finançament de la Generalitat: els 250 acomiadaments previstos pel mes que va a la UPC són només el preludi del que passarà a la resta d’universitats catalanes i estatals, per això demanem unitat en el sí de les universitats per impedir els acomiadaments que perjudicaran la qualitat de l’educació pública, perjudicant-nos a totes.

La no renovació de contractes i la no substitució de docents de baixa son mesures que no garanteixen la formació plena dels alumnes i són causant directe de massificacions a les aules que impliquen un empobriment de la transmissió de coneixements.

Ens oposem frontalment a la LEC i a la LOMCE que imposen itineraris segregadors i classistes per expulsar prematurament als joves amb majors dificultats dels centres d’estudi i obliga a la pràctica als fills dels treballadors a agafar les opcions més devaluades i amb major massificació. Lleis que destrueixen el nostre dret a un ensenyament públic, gratuït, de qualitat, laic, democràtic i en català.

Reivindiquem una educació més democràtica, l’autonomia de les escoles i universitats a l’hora de prendre decisions sobre els seus centres: més poder als òrgans realment representatius i menys a les direccions de centres o institucions. Per això diem no a la LOMCE i a la Reforma de la Governança que pretenen treure el poc poder romanen a les comunitats educatives traspassant-lo a equips regents supeditats a les voluntats de l’administració.

Ens oposem a una escola elitista construïda mitjançant la penalització de centres pels seus nivells de rendiment acadèmics, a una universitat elitista on les beques es donen en base a criteris acadèmics i no econòmics; l’accés universal de l’educació ha d’estar garantit a tots els nivells: volem una educació del poble i pel poble!

L’educació, així com la resta de drets i llibertats humanes, han estat guanyades en processos de lluita col·lectiva per a aconseguir la justícia social. Per aquest motiu, l’educació ha d’ésser un instrument de transformació social, que permeti l’alliberament i el desenvolupament íntegre de les persones, ajudant a fomentar l’esperit crític, la solidaritat, la justícia i la igualtat necessàries per al progrés humà. Aquest tipus d’educació garanteix una vertadera democràcia, en la que les persones siguin més importants que els beneficis econòmics.

Es per tot això que l’AEP crida estudiants, treballadors i treballadores, pares i mares a lluitar conjuntament, cadascú amb les seves reivindicacions i superant les desavinences, perquè és més el que ens uneix que el que ens separara: avui més que mai totes juntes sortim al carrer per defensar  l’educació pública i de qualitat per a tothom i al servei de les classes treballadores.

PER L’EDUCACIÓ DEL POBLE, DEFENSEM LA PÚBLICA!