Menu Close

Resum del Consell de Govern UPC

Aquest dimecres es va dur a terme un Consell de Govern en el qual es van votar dos documents relacionats amb les protestes que s’estan duent a terme aquests dies:

1- Modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball), és a dir, si s’acceptava que les places que actualment ocupen els interins desapareguessin. Aquesta moció va ser rebutjada (23 a favor, 28 en contra, 1 blanc), per tant es mantenen les places, tot i que això no significa que es cancel·lin els acomiadaments, si no es dota d’assignació pressupostària a aquestes places queden com a vacants. L’únic òrgan que, ara per ara, pot dotar aquestes places d’assignació pressupostaria és el Consell Social, que es reunirà en sessió extraordinària el dilluns 29 d’abril.

2- Petició a la comissió d’economia per tal que elabori una nova proposta de pressupostos, per a no deixar vacants les places el punt anterior. Aquesta moció va ser aprovada (41 a favor, 0 en contra, 6 abstencions).

Finalment, es va acordar que es reunirà el Claustre en sessió extraordinària en dia 17 de maig, per votar la necessitat de realitzar eleccions anticipades a rector.