Menu Close

Propostes de l’AEP per a la UB

El nostre model és una Universitat veritablement pública i de qualitat, catalana i cosmopolita, progressista, democràtica i participativa, ecologista i no sexista, amb vocació transformadora i oberta a la societat i les seves problemàtiques. Volem una Universitat popular ! Regim totes les nostres actuacions sota el principi que l’ensenyament és un dret, i no un privilegi. Des de l’AEP ens comprometem a defensar aquest programa a les institucions i a les assemblees i al carrer quan aquestes no serveixin per solucionar els problemes.
MESURES ACADÈMICO-INSTITUCIONALS
1. Lluitar per la no eliminació el dret a la segona convocatòria, tal i com indica l’article 13.1 de les Normes Reguladores de l’Avaluació i Qualificació de l’Aprenentatge.
2. Realització, per part de professionals, d’enquestes de valoració del professorat i publicació dels resultats, essent vinculants els resultats per millorar la qualitat de la docència.
3. Defensa del Claustre com a màxim òrgan de decisió i govern de la universitat, acabant amb la representació de més del 50% per part d’un sol sector. Major transparència dels òrgans col·legiats, publicitat d’acords i obertura de les sessions. Lluitar contra la figura del Consell Social i la seva política, forçant que se li treguin competències sobre els pressupostos, la creació o supressió de titulacions o les normatives de permanència.
4. Revisar exhaustivament els estatuts de la Universitat per augmentar els mecanismes de participació directa (referèndums, etc.).
5. Oposició frontal a l’injust impost regressiu de les taxes universitàries. Apostem per la seva congelació i la seva progressiva desaparició
6. Aconseguir que hi hagi un veritable debat per construir els plans d’estudis, per tal de fomentar una educació crítica. Impedir que en cap cas s’elimini una titulació per motius de baixa demanda ni per criteris de rendibilitat econòmica.
7. Potenciació i transparència en les Borses de Treball de les Facultats. Excloure d’aquestes a les Empreses de Treball Temporal (ETTs), i a totes aquelles empreses que no garanteixin condicions de treball digne. Alhora, garantir que les pràctiques contribueixin veritablement a la formació de l’estudiant.
8. Actualització i ampliació dels fons bibliogràfics de les Biblioteques. Ampliació de l’horari d’aquestes, garantint-ne la obertura els caps de setmana un mes abans dels exàmens i durant aquests que hi hagi una per campus oberta durant les nits.
9. Reducció de tràmits burocràtics en l’administració dels centres de la UB. No a les penalitzacions per segones i successives matriculacions, o qualsevol altre tipus de recàrrec.
10. Confidencialitat absoluta de les dades de matrícula i claredat a l’hora d’especificar els costos d’aquesta.
11. Rebaixa substancial dels costos per qualsevol tràmit de matrícula. Què és això de pagar de 70 a 90€ per gestió de l’expedient acadèmic?
12. Normativa de Permanència: Eliminació de qualsevol tipus de reglamentació que obstaculitzi la continuïtat dels estudis.
13. Política de beques: Prioritzar el criteri econòmic a l’acadèmic. Cap estudiant hauria de quedar fora de la Universitat per motius econòmics. Pressionar per aconseguir les beques – salari: rebre una quantitat fixa de diners mensual per cobrir necessitats diferents a les acadèmiques.
14. Aplicació de preus veritablement públics al serveis d’esports i a les escoles d’idiomes de les Universitats.
15. Garantir uns serveis dins la Universitat (cafeteries, copisteries…) sense ànim de lucre, amb l’únic objectiu de cobrir costos. Creació d’abonaments setmanals, mensuals i anuals.
16. Derogar el conveni que la UB manté amb el Bisbat de Barcelona; que implica, entre d’altres, la ocupació d’espais públics per a dur activitats de culte.
NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA
 17. Potenciar les Comissions de Normalització Lingüística de la universitat i de les diferents facultats.
18. Garantir que com a mínim un dels grups de cada assignatura sigui en català, sent aquest la llengua vehicular de la universitat.
SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT
19. Cap investigació amb finalitats militars
20. Fomentar l’ús de programari lliure
ECOLOGÍA I SOSTENIBILITAT
21. Posicionar fermament la UB en matèries de caire ecologista. Lluita real contra el canvi climàtic, alhora de crear-ne discurs.
22. Pressionar a la UB per instal·lar estacions de bicing al Campus Diagonal.
QÜESTIÓ DE GÈNERE
23. Cap tipus de reconeixement per a grups que realitzin activitats de caire sexista
24. Reinvindicar l’existència d’assignatures que tractin la qüestió de gènere de forma transversal
25. Crear un Departament contra l’assetjament sexual

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *