Menu Close

Què hem fet al claustre els darrers 2 anys?

– Participació en la comissió d’elaboració de la nova normativa d’avaluació de la que gràcies als estudiants sorgeix el dret a segona convocatòria per tota la primera promoció de Grau i el Consell d’Estudis escull si la segona també ho tindrà.

– Assistència activa (amb intervencions) a tots i cada un dels claustres dels últims dos anys.

– Contacte directe amb el vicerectorat d’estudiants fent de pont de comunicació estudiants-vicerectorat / vicerectorat-estudiants.

– En un Claustre, proposta de parada de classes a la UB per tal de reclamar més finançament al Departament. Serà estudiada durant el proper claustre, en funció de les negociacions dels últims mesos.

– Mútliples intervencions reclamant o demanant explicacions per les diverses aberracions comeses a la UB en els últims temps: vegi’s Espai Movistar, reclamant el pes que el claustre ha de tenir a la Universitat en moments en que ha fet l’actuació d’un simple espectador, reclamant més finançament públic davant de cada una de les ingerències de finançament privat que s’han anat donant…