Grups UB

La UB té els següents grups:  
  • Grup de Dret-Polítiques
  • Grup Manuel Sacristán (Econòmiques i Sociologia)
  • Grup de Medicina-Hospital Clínic
  • Grup de Biologia-Ambientals
  • Grup Maria Skłodowska (Física i Química)
  • Grup del Raval-Central