Què hem fet al claustre els darrers 2 anys?

Written by AEP-UB on . Posted in , UB

– Participació en la comissió d’elaboració de la nova normativa d’avaluació de la que gràcies als estudiants sorgeix el dret a segona convocatòria per tota la primera promoció de Grau i el Consell d’Estudis escull si la segona també ho tindrà.

– Assistència activa (amb intervencions) a tots i cada un dels claustres dels últims dos anys.

– Contacte directe amb el vicerectorat d’estudiants fent de pont de comunicació estudiants-vicerectorat / vicerectorat-estudiants.

– En un Claustre, proposta de parada de classes a la UB per tal de reclamar més finançament al Departament. Serà estudiada durant el proper claustre, en funció de les negociacions dels últims mesos.

– Mútliples intervencions reclamant o demanant explicacions per les diverses aberracions comeses a la UB en els últims temps: vegi’s Espai Movistar, reclamant el pes que el claustre ha de tenir a la Universitat en moments en que ha fet l’actuació d’un simple espectador, reclamant més finançament públic davant de cada una de les ingerències de finançament privat que s’han anat donant…

Propostes al Claustre

Written by AEP-UB on . Posted in , UB

Ja es poden consultar les propostes de l’AEP al Claustre de la UB.

El proper dia 10 d’abril es celebren eleccions d’estudiants a tota la UB, al Claustre, a les Juntes de Facultat i als consells d’Estudi. Des de l’AEP volem demanar la màxima participació estudiantil en les eleccions per tal de demostrar que els alumnes universitaris estem interessats en la participació activa en la nostra societat.

Aquestes són les nostres Propostes al Claustre.