Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Grup Feminista

El Grup Sectorial contra el sexisme de l’AEP és un grup de treball que centra la seva activitat en promoure la coeducació, en denunciar les actituds sexistes que perduren en la nostra societat i en transmetre a la comunitat universitària els comportaments que ens han de conduir a la igualtat entre sexes. Mitjançant xerrades, cinefòrums, debats, exposicions, manifestos, articles i altres eines, el Grup Sectorial contra el sexisme treballar a les facultats, als òrgans de govern de les universitats i a les coordinadores socials per abolir el patriarcat. Revolució és nom de dona!