Grups Sectorials

Contra el sexisme

El Grup Sectorial contra el sexisme de l’AEP és un grup de treball que centra la seva activitat en promoure la coeducació, en denunciar les actituds sexistes que perduren en la nostra societat i en transmetre a la comunitat universitària els comportaments que ens han de conduir a la igualtat entre sexes.

Mitjançant xerrades, cinefòrums, debats, exposicions, manifestos, articles i altres eines, el Grup Sectorial contra el sexisme treballar a les facultats, als òrgans de govern de les universitats i a les coordinadores socials per abolir el patriarcat.

Revolució és nom de dona!

Grup d’Ecologia

Des de l’AEP- Associació d’Estudiants Progressistes, i concretament des del GEA, creiem necessària la conscienciació dels i les estudiantes universitàries en particular, i de la societat en general, sobre tots els temes relacionats amb l’ecologisme, la sostenibilitat i els consum responsable ja que entenem que una veritable transformació social no pot anar deslligada del respecte al món on vivim.

El nostre objectiu no és altre que potenciar la reflexió sobre model organitzatiu i de consum de la nostra societat, des de l’òptica ecologista, i generar debat i esperit crític.

Solidaritat amb Colòmbia

Denúncies de violació dels Drets Humans a Colòmbia

L’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes treballa des del 2008, en col·laboració amb l’ACEU-Associación Colombiana de Estudiantes Universitarios, per difondre la situació del moviment estudiantil a Colòmbia i promoure els drets humans al país llatinoamericà. El Grup de Treball de Solidaritat amb Colòmbia centra la seva activitat en fer xerrades i activitats de difusió, en coordinar les denúnices internacionals de violació dels DDHH i participa activament en la Coordinadora Colòmbia-Catalunya.