AEP-Associació d’Estudiants Progressistes devant la retallada de la Generalitat i les declaracions de Dídac Ramírez

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

……………………………………………………………………………………………………….

La decisió de la Generalitat de Catalunya de reduir la despesa pública afectarà de forma ben evident a les universitats catalanes. La Universitat de Barcelona, ja perjudicada per l’històric deute que la Generalitat té amb ella, es veurà de nou agredida i més afectada, si cap, amb aquesta nova retallada, que perdurarà mínim dos anys. La implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior a cost zero per al Govern de la Generalitat ja va obligar a la Universitat de Barcelona a du a terme unes mesures i desenvolupar unes polítiques que varen afectar –i continuen fent-ho- al conjunt de la comunitat universitària. A la pujada de les taxes universitàries, encariment dels preus dels serveis (bar, esports, menjadors, etc.), externalització i privatització dels serveis i devaluació de la docència i la recerca, ara, segurament, li haurem de sumar la dificultat en l’accés i l’enduriment en la permanència a la Universitat.

El beneplàcit de l’Associació Catalana d’Universitat Públiques (ACUP), amb Dídac Ramírez com a president de torn, s’allunya de la suposada responsabilitat i solidaritat que diuen tenir amb el conjunt de la societat. El seu vist i plau a les polítiques del Govern significa prendre posició i defensar els interessos d’un sector determinat de la societat. L’ACUP s’ha alineat amb les classes dominats, amb els responsables de la crisi i amb qui ara pressiona i du a terme mesures que ofeguen a les classes més humils com a solució per sortir de la crisi. L’ACUP ha deixat de banda la seva màxima responsabilitat: garantir que les Universitat Públiques Catalanes siguin realment públiques i de qualitat. El posicionament que ha pres l’ACUP significa la renuncia explícita a que les Universitats Catalanes ofertin un accés universal, uns serveis públics, una docència de qualitat i una recerca vinculada al progrés social. .

L’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes veu com obligada una resposta unitària de rebuig front aquestos atacs a la Universitat Pública. Expressem la nostra disposició i voluntat per fer realitat una resposta organitzada per part del moviment estudiantil. És necessari que el descontent de l’estudiantat i el conjunt de treballadors es canalitzi des de les assemblees de base fins als òrgans de govern de la universitat. L’esquerra transformadora requereix de totes les eines i canals per visualitzar la defensa i lleialtat a la Universitat com a institució pública, i fer evident que una altra sortida de la crisi és possible.

Dimecres, 16 de març del 2011

Davant les amenaces feixistes, reforcem la mobilització!

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

  ……………………………………………………………………………………………

Arran de la protesta des dels sectors progressistes per la instal·lació d’una capella a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, de la qual ens hem posicionat i hem parlat amb anterioritat, s’han portat a terme tot una sèrie de calumnies, mentides i s’ha criminalitzat el moviment estudiantil. Ara però, arriben les amenaces feixistes. Aquestes venen d’una organització, Juventudes de La Falange, que diu ser hereva de la Falange Española de las JONS, organització feixista protagonista d’assassinats en massa, tortures, terrorisme i vulneracions dels drets humans.

Aquesta organització ha fet pública una carta oberta al rector de la Universitat de Barcelona, oferint-se per “vetllar per la seguretat” d’aquells que volen anar a pregar a la capella, ja que segons ultra-conservadores el rector hauria suspès les eucaristies per falta de seguretat. Citant textualment, “ Si el motivo como dice, no ha sido otro que la coacción de los violentos, las Juventudes de La Falange se ofrecen para garantizar la seguridad de los mismos, manifestando contar con los recursos y la determinación uficientes para ello.”. Això suposa una amenaça cap els sectors progressistes i que aposten per la laïcitat a la universitat, en aquest cas aquelles persones que han participat i participaran en les legítimes mobilitzacions convocades des de les Assemblees de Facultat.

Davant d’aquest fet l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes:

 1. Condemna aquesta amenaça i l’ús de la violència. Cal aclarir que, per part dels i les estudiants participants en les mobilitzacions, mai no s’ha fet servir la violència ni cap persona ha resultat ferida
 2. Demana que les autoritats universitàries no facin el joc al feixisme i vetllin per la seguretat de l’estudiantat davant de possibles atacs de grups violents d’extrema-dreta
 3. Continuarà apostant per la mobilització i la lluita per una universitat laica i no es deixarà atemorir ni coaccionar per cap amenaça o possible agressió.
 4. Demana al Rector i al seu equip que facin cas omís i denunciin el contingut de la carta, i deixin clar que no existeix cap problema de seguretat.

  AEP-Associació d’Estudiants Progressistes
  Federació UB

Comunicat de l’AEP davant la publicació del Conveni de la UB amb l’Arquebisbat de Barcelona

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats


Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 La publicació del Conveni entre l’Arquebisbat de Barcelona i la Universitat de Barcelona vint-i-dos anys després de la seva redacció i signatura és, si més no, preocupant.Entenem que els acords presos per un ens públic han d’estar a l’abast de tothom, atès que la ciutadania ha d’estar informada i ha de tenir coneixement de quines són les normatives per les quals es regeix aquell ens. Per això, no entendríem perquè s’ha hagut de pressionar tant per a que es fes públic si no fos perquè darrera hi ha el pes d’una institució privada amb molta influència: l’església catòlica apostòlica i romana (en aquest cas, l’Arquebisbat de Barcelona).

Aquest conveni va ser signat l’1 d’agost de 1988, en ple període de vacances, com a concreció d’un acord pres el 6 de febrer de 1979, pel rector de la UB del moment, Josep Maria Bricall, i per l’Arquebisbe de Barcelona, Narcís Jubany i Arrou.

Pel que fa al Conveni, estableix:
 1. La concreció, al 1988, d’un acord pres prèviament al 1979, i la legitimació legal i democràtica d’una situació pre-constitucional. És a dir, fa legal, i adapta a l’etapa constitucional, la influència de l’església catòlica en el side la Universitat de Barcelona mitjançant la implantació d’un servei religiós anomenat Servei d’Atenció i Formació Religiosa (SAFOR).
 2. Que aquest servei estaria vinculat al Rector o al Vicerrector o Vicerrectora designat.
 3. Que les funcions del SAFOR serien el d’acolliment religiós, l’estudi de temes i qüestions relacionades amb la fe, les celebracions de fe (eucaristies) i l’animació cultural
 4. Que aquest servei podria fer servir de forma totalment gratuïta espais de la UB com la capella situada a l’edifici de l’Escola de Ciències Empresarials i un despatx de 30 metres quadrats a la Facultat de Dret.
 5. Que els espais abans esmenats serien d’ús privatiu i exclusiu
 6. Que la Universitat de Barcelona garantiria l’ús de la capella de l’Edifici Central
 7. La ubicació dels espais necessaris per al desenvolupament d’aquest servei
 8. Que la ubicació de futurs espais o locals s’haurien d’establir per mutu acord entre les parts signants
 9. La dotació pressupostària per al desenvolupament d’aquest servei cap a l’Arquebisbat de Barcelona. És a dir, el traspàs de fons públics a un ens privat.
 10. L’acord té vigència indefinida des del moment de la signatura

És per tot això que des de l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes entenem que:
 1. La Universitat de Barcelona com a universitat pública ha de tenir un caràcter laic. Per tant, no està en la obligació ni hauria d’establir un servei d’orientació religiosa. A més a més, la demanda d’aquest servei, absolutament minoritària, i la seva oferta a l’exterior de la universitat, prou satisfactòria per als fidels d’aquesta religió, fa que un servei d’aquest tipus en el si de qualsevol universitat pública sigui totalment innecessari.
 2. L’església catòlica, a partir d’aquest convenirep finançament i espais públics de forma gratuïta d’una entitat pública com la Universitat de Barcelona, fet deplorable en un estat que es declara aconfessional i en una institució que hauria d’estar al servei de tothom i no d’un determinat grup de persones. A més a més, estableix espais d’ús privatiu i exclusiu, fet que xoca frontalment amb el caràcter públic de la UB.
 3. La decisió de traslladar la capella de l’Escola de Ciències Empresarials a la Facultat d’Economia i Empresa s’hauria d’haver portat a terme, segons explicita el conveni, amb l’acord de l’Arquebisbat i el Rectorat. La presa d’aquesta decisió mai s’ha fet pública ni s’ha citat en cap informe del Rector al Claustre de la UB.
 4. El trencament d’aquest conveni no suposaria cap càrrega cap a la Universitat de Barcelona, donat que no s’especifica cap clàusula ni cap compensació.

Així doncs, reivindiquem:
 1. El trencament del conveni i un compromís ferm de les Universitats Públiques catalanes de foment de la laïcitat, del coneixement científic i del pensament crític.
 2. La no utilització de cap espai de les universitat públiques, i en aquest cas de la UB, per cap tipus d’ús religiós, ja que totes tenen uns espais limitats i cada any han de donar cabuda a més estudiants. El fet que hi hagi espais reservats per a la pràctica religiosa ho limita encara més.
 3. Un debat en el si de tota la comunitat universitària sobre el paper de la religió en aquest ens públic. Ha de ser a partir del debat democràtic i públic, a partir de la participació de tothom que s’han de prendre les decisions estratègiques per a les universitats públiques catalanes.   

El Consell de l’Alumnat posa entre les cordes al President del Consell Social de la UB

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

Joaquim Coello (a la dreta) i Antoni Castells (a l’esquerra)· Font: Economia Digital
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AEP-Federació UB. 15/12/2010

Arrel d’una resolució aprovada pel Consell de l’Alumnat, on es demana que el Claustre es posicioni a favor de demanar la destitució del President del Consell Social al Govern de la Generalitat, i per la filtració a la premsa d’aquesta iniciativa de l’alumnat de la UB, Coello ha encetat una campanya de proselitisme cap a la seva figura. La mostra més il·lustrativa és una carta que ha fet arribar al Claustre.

Cal destacar que l’activitat i la carrera de Coello està plena d’accions qüestionables, tot i que durant el Govern d’Entesa va ser el favorit del Conseller Castells (PSC) per gestionar entitats amb participació pública (com l’Agència Portuària), i que actualment és el Conseller de la Generalitat al Consell d’Administració d’Spanair, empresa d’aviació rescatada pel govern català al 2009. A més a més, és directiu de l’empresa Applus+, corporació de la qual un 70% del capital pertany a Carlyle Group, companyia de la qual va ser directiu George H. W. Bush i George W. Bush.

Per la seva banda, la patronal catalana ha donat suport públic a Coello, interferint i ingerint en la vida interna de la Universitat de Barcelona. Tant Foment del Treball Nacional com PIMEC han fet públiques llurs posicions a través de comunicats. 

La seva figura ha estat decisiva en la paralització de diferents acords del Consell de Govern de la UB, sobre tot el relacionat amb qüestions laborals del Personal d’Administració i Serveis, torpedejant l’autonomia universitària i menyspreant els acords democràtics.

Així mateix, el President del Consell Social de la UB va organitzar una sèrie de trobades, el passat juliol, amb diferents presidents de Consells Socials de les universitats catalanes on es van marcar línies d’atac frontal a la democràcia i l’autonomia universitària. En plena sintonia amb Estrategia Universidad 2015, patrocinada per la banca i el seu lobby (la Fundación Conocimiento y Desarrollo) es va elaborar un document que ha arribat a les nostres mans i que presentarem en la reunió del Claustre de divendres (el podeu consultar aquí).

Finalment, cal recordar que va ser l’impulsor de l‘Informe KPGM, sobre l’estabilitat financera de la UB, on s’establia que la solució als problemes econòmics havien de passar per un major finançament privat, amb la conseqüent privatitzacio, i per les retallades dràstiques en el servei de Biblioteques, personal, etc.

L’AEP-UB davant l’atac de la dreta ultracatòlica al moviment estudiantil

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

………………………………………………………………………………………………………

Davant els atacs per part d’un reduït sector de la dreta catòlica més reaccionària de la societat catalana a les lluites que s’estan portant a terme en defensa d’una UB veritablement pública i laica, l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes,

Denuncia la manipulació mediàtica envers l’organització i lluita dels i les estudiants de la Universitat de Barcelona en la defensa dels espais públics. Les informacions emeses des de la premsa en general i els mitjans de comunicació de les organitzacions catòliques en particular són falses. Es tracta d’una tergiversació dels fets amb clara intenció de desprestigi als sectors progressistes de la universitat. Una vegada més, estem davant d’una mostra del caràcter poc democràtic d’un sector que creu que l’organització d’una societat s’ha de regir per principis morals privats i no sota principis resultants d’espais de deliberació pública.

Aquests atacs, doncs, no són propis d’una societat democràticament organitzada. En un Estat Social i de Dret, la llibertat d’expressió és un dret inalienable de les persones. Per aquest motiu, no rebutgem la confessió religiosa, sinó la seva pràctica en un espai que és públic i, per tant, aconfessional. Els i les estudiants manifestem la nostra opinió, ja que és tasca nostra mostrar el rebuig a aquells aspectes que socaven el caràcter públic de la Universitat. L’organització estudiantil no apel·la a un atac a cap religió concreta, sinó que es tracta d’una defensa estricta de la Universitat Pública.

L’AEP ha treballat, treballa i treballarà sempre al costat de les Assemblees de Facultat. Són aquestes l’espai legítim de vertebració del moviment estudiantil, actor indispensable en la construcció d’una universitat veritablement pública. L’AEP defensa la independència de l’estat i les seves institucions respecte qualsevol organització o confessió religiosa.


Per una UB veritablement laica, tots i totes a les Assemblees!
Dimecres 1 de desembre del 2010

 Associació d’Estudiants Progressistes-