Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Comunicat de l’AEP sobre el procés de lluita per la 2ª convocatòria.

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats, Comunicats, Federacions, UBCom molts i moltes de vosaltres ja sabeu, nosaltres dediquem una part del nostre treball com a sindicat a participar dels òrgans de govern de la universitat i de la institució en general. Pel cas de les demandes que reclamen les assemblees d’estudiants, nosaltres ens limitem a estendre la pressió del carrer a pressió en aquests espais defensant les posicions de les assemblees. En aquest sentit s’ha desenvolupat tot un treball en la institució, a través del Consell de l’Alumnat, per estendre les lluites per la segona convocatòria i també, encara que en menor mesura, contra les retallades. Com ha resultat vam aconseguir que el Claustre de la UB es posiciones a favor de la recuperació d’un sistema de recuperacions d’exàmens i que de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern s’obris una subcomissió per tractar la reforma de les Normatives d’avaluació i qualificació dels aprenentatges i de les Normatives de plans docents, que nosaltres considerem com una espècie de taula de negociació sobre la segona convocatòria.En aquesta subcomissió tenim presència estudiants de diversos sindicats del Consell de l’Alumnat de la UB, però per ara només nosaltres hi hem participat i aquest comunicat expressa només la nostra perspectiva i no la del CdA.

Fins al dia d’avui la susdita subcomissió s’ha reunit en dues ocasions i ha formulat la reforma de les normatives en dos etapes. Una primera er fer una mena de “parche” pel curs vinent 2011-2012 (curs d’extinció de la segona convocatòria) que s’hauria de tancar abans del Setembre (dificultant que siguin les assemblees les que prenguin una decisió ) i una segona etapa de reforma real de les normatives per redactar una definitiva que s’haurà de tancar abans del Gener del 2012 (i per tant estarem en disposició d’obrir un procés en les assemblees d’estudiants per a que en qualssevol cas siguin aquestes les que tinguin la última paraula). Tot i així, cal tenir en compte que es pretén que la proposta de “parche” sigui similar a la reforma definitiva.

La propsta concreta de “parche” que fa la UB i sobre la que hem de discutir es presentarà en breu i en quant la tinguem la passarem, però per ara us avancem un resum:

1- La segona convocatòria (d’ara en endavant recuperacions) es recuperaria però amb un canvi substancial, no es celebraria al Setembre o al semestre següent (pel cas de les carreres semestrals com físiques), sinó en un període extraordinari d’una setmana posterior al període d’avaluació de Gener o Juny, deixant un interval de temps (entre una i dues setmanes) entre ambdós períodes per tancament d’actes i preparar les recuperacions. Aquesta recuperació no seria de suficiència sinó que permetria a més a més millorar la nota.

2- S’avançarà en garantir la realitat de l’avaluació contínua a través d’una millor qualificació de les activitats pròpies de l’avaluació contínua garantint que es pugui aprovar una matèria sense necessitat de recórrer a un examen final. Cal senyalar que nosaltres estem pressionar per a que s’accepti que la renúncia d’avaluació contínua (pas a única) es pugui fer en qualsevol moment del curs però per ara els vicedegans són contraris.

3- Pel cas d’avaluació contínua, la recuperació podria consistir en la recuperació d’una o vàries de les activitats realitzades i suspeses. Pel cas d’avaluació única, consistiria en un examen final (com en l’actualitat) o treball a presentar.

4- Es busca la redacció d’una normativa “paraigües” que deixi suficient marge de maniobra per cada centre on els consells d’estudis podran discutir diversos elements concrets (però alhora transcendentals) sobre la seva aplicació. Aquest punt pot jugar tant a favor o en contra de l’estudiantat depenent de la realitat de cada facultat.


No obstant cal tenir en compte els següents punts que estan en l’aire però que alguns professors defensen:

1- Que només puguin accedir a les recuperacions els i les estudiants que compleixin determinats requisits, com per exemple haver suspès la contínua amb determinada nota.

2- S’està començant a posar en dubte l’existència del dret a acollir-se a avaluació única (es mantindrà segur pel curs vinent, però volen discutir la seva necessitat pel 2012-2013).
Nosaltres considerem aquests dos punts del tot inacceptables.

Per oferir una perspectiva el més complerta possible també us volem transmetre diverses consideracions del funcionament de la subcomissió.

1- La subcomissió esta formada per 4 alumnes i 7 vicedegans acadèmics (comptant el vicerector acadèmic.

2- En aquesta subcomissió no s’accepten arguments econòmics (que com a sindicat a favor de la gratuïtat dels estudis superiors són els principals que tenim), sinó només arguments acadèmics.

3- Els dos punts anteriors configuren un espai on els estudiants tenim una posició clarament desfavorable.

4- Que cal distingir entre els arguments que donen els professors en qualitat de membres del govern de la UB dels arguments dels professors, tasca realment complicada i per la que necessitem teixir complicitats amb el professorat.

Us continuarem informant de qualsevol novetat important. 

Salut!

AEP-Associació d’Estudiants Progressistes devant la retallada de la Generalitat i les declaracions de Dídac Ramírez

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

……………………………………………………………………………………………………….

La decisió de la Generalitat de Catalunya de reduir la despesa pública afectarà de forma ben evident a les universitats catalanes. La Universitat de Barcelona, ja perjudicada per l’històric deute que la Generalitat té amb ella, es veurà de nou agredida i més afectada, si cap, amb aquesta nova retallada, que perdurarà mínim dos anys. La implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior a cost zero per al Govern de la Generalitat ja va obligar a la Universitat de Barcelona a du a terme unes mesures i desenvolupar unes polítiques que varen afectar –i continuen fent-ho- al conjunt de la comunitat universitària. A la pujada de les taxes universitàries, encariment dels preus dels serveis (bar, esports, menjadors, etc.), externalització i privatització dels serveis i devaluació de la docència i la recerca, ara, segurament, li haurem de sumar la dificultat en l’accés i l’enduriment en la permanència a la Universitat.

El beneplàcit de l’Associació Catalana d’Universitat Públiques (ACUP), amb Dídac Ramírez com a president de torn, s’allunya de la suposada responsabilitat i solidaritat que diuen tenir amb el conjunt de la societat. El seu vist i plau a les polítiques del Govern significa prendre posició i defensar els interessos d’un sector determinat de la societat. L’ACUP s’ha alineat amb les classes dominats, amb els responsables de la crisi i amb qui ara pressiona i du a terme mesures que ofeguen a les classes més humils com a solució per sortir de la crisi. L’ACUP ha deixat de banda la seva màxima responsabilitat: garantir que les Universitat Públiques Catalanes siguin realment públiques i de qualitat. El posicionament que ha pres l’ACUP significa la renuncia explícita a que les Universitats Catalanes ofertin un accés universal, uns serveis públics, una docència de qualitat i una recerca vinculada al progrés social. .

L’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes veu com obligada una resposta unitària de rebuig front aquestos atacs a la Universitat Pública. Expressem la nostra disposició i voluntat per fer realitat una resposta organitzada per part del moviment estudiantil. És necessari que el descontent de l’estudiantat i el conjunt de treballadors es canalitzi des de les assemblees de base fins als òrgans de govern de la universitat. L’esquerra transformadora requereix de totes les eines i canals per visualitzar la defensa i lleialtat a la Universitat com a institució pública, i fer evident que una altra sortida de la crisi és possible.

Dimecres, 16 de març del 2011

Davant les amenaces feixistes, reforcem la mobilització!

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

  ……………………………………………………………………………………………

Arran de la protesta des dels sectors progressistes per la instal·lació d’una capella a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, de la qual ens hem posicionat i hem parlat amb anterioritat, s’han portat a terme tot una sèrie de calumnies, mentides i s’ha criminalitzat el moviment estudiantil. Ara però, arriben les amenaces feixistes. Aquestes venen d’una organització, Juventudes de La Falange, que diu ser hereva de la Falange Española de las JONS, organització feixista protagonista d’assassinats en massa, tortures, terrorisme i vulneracions dels drets humans.

Aquesta organització ha fet pública una carta oberta al rector de la Universitat de Barcelona, oferint-se per “vetllar per la seguretat” d’aquells que volen anar a pregar a la capella, ja que segons ultra-conservadores el rector hauria suspès les eucaristies per falta de seguretat. Citant textualment, “ Si el motivo como dice, no ha sido otro que la coacción de los violentos, las Juventudes de La Falange se ofrecen para garantizar la seguridad de los mismos, manifestando contar con los recursos y la determinación uficientes para ello.”. Això suposa una amenaça cap els sectors progressistes i que aposten per la laïcitat a la universitat, en aquest cas aquelles persones que han participat i participaran en les legítimes mobilitzacions convocades des de les Assemblees de Facultat.

Davant d’aquest fet l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes:

 1. Condemna aquesta amenaça i l’ús de la violència. Cal aclarir que, per part dels i les estudiants participants en les mobilitzacions, mai no s’ha fet servir la violència ni cap persona ha resultat ferida
 2. Demana que les autoritats universitàries no facin el joc al feixisme i vetllin per la seguretat de l’estudiantat davant de possibles atacs de grups violents d’extrema-dreta
 3. Continuarà apostant per la mobilització i la lluita per una universitat laica i no es deixarà atemorir ni coaccionar per cap amenaça o possible agressió.
 4. Demana al Rector i al seu equip que facin cas omís i denunciin el contingut de la carta, i deixin clar que no existeix cap problema de seguretat.

  AEP-Associació d’Estudiants Progressistes
  Federació UB

Comunicat de l’AEP davant la publicació del Conveni de la UB amb l’Arquebisbat de Barcelona

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats


Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 La publicació del Conveni entre l’Arquebisbat de Barcelona i la Universitat de Barcelona vint-i-dos anys després de la seva redacció i signatura és, si més no, preocupant.Entenem que els acords presos per un ens públic han d’estar a l’abast de tothom, atès que la ciutadania ha d’estar informada i ha de tenir coneixement de quines són les normatives per les quals es regeix aquell ens. Per això, no entendríem perquè s’ha hagut de pressionar tant per a que es fes públic si no fos perquè darrera hi ha el pes d’una institució privada amb molta influència: l’església catòlica apostòlica i romana (en aquest cas, l’Arquebisbat de Barcelona).

Aquest conveni va ser signat l’1 d’agost de 1988, en ple període de vacances, com a concreció d’un acord pres el 6 de febrer de 1979, pel rector de la UB del moment, Josep Maria Bricall, i per l’Arquebisbe de Barcelona, Narcís Jubany i Arrou.

Pel que fa al Conveni, estableix:
 1. La concreció, al 1988, d’un acord pres prèviament al 1979, i la legitimació legal i democràtica d’una situació pre-constitucional. És a dir, fa legal, i adapta a l’etapa constitucional, la influència de l’església catòlica en el side la Universitat de Barcelona mitjançant la implantació d’un servei religiós anomenat Servei d’Atenció i Formació Religiosa (SAFOR).
 2. Que aquest servei estaria vinculat al Rector o al Vicerrector o Vicerrectora designat.
 3. Que les funcions del SAFOR serien el d’acolliment religiós, l’estudi de temes i qüestions relacionades amb la fe, les celebracions de fe (eucaristies) i l’animació cultural
 4. Que aquest servei podria fer servir de forma totalment gratuïta espais de la UB com la capella situada a l’edifici de l’Escola de Ciències Empresarials i un despatx de 30 metres quadrats a la Facultat de Dret.
 5. Que els espais abans esmenats serien d’ús privatiu i exclusiu
 6. Que la Universitat de Barcelona garantiria l’ús de la capella de l’Edifici Central
 7. La ubicació dels espais necessaris per al desenvolupament d’aquest servei
 8. Que la ubicació de futurs espais o locals s’haurien d’establir per mutu acord entre les parts signants
 9. La dotació pressupostària per al desenvolupament d’aquest servei cap a l’Arquebisbat de Barcelona. És a dir, el traspàs de fons públics a un ens privat.
 10. L’acord té vigència indefinida des del moment de la signatura

És per tot això que des de l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes entenem que:
 1. La Universitat de Barcelona com a universitat pública ha de tenir un caràcter laic. Per tant, no està en la obligació ni hauria d’establir un servei d’orientació religiosa. A més a més, la demanda d’aquest servei, absolutament minoritària, i la seva oferta a l’exterior de la universitat, prou satisfactòria per als fidels d’aquesta religió, fa que un servei d’aquest tipus en el si de qualsevol universitat pública sigui totalment innecessari.
 2. L’església catòlica, a partir d’aquest convenirep finançament i espais públics de forma gratuïta d’una entitat pública com la Universitat de Barcelona, fet deplorable en un estat que es declara aconfessional i en una institució que hauria d’estar al servei de tothom i no d’un determinat grup de persones. A més a més, estableix espais d’ús privatiu i exclusiu, fet que xoca frontalment amb el caràcter públic de la UB.
 3. La decisió de traslladar la capella de l’Escola de Ciències Empresarials a la Facultat d’Economia i Empresa s’hauria d’haver portat a terme, segons explicita el conveni, amb l’acord de l’Arquebisbat i el Rectorat. La presa d’aquesta decisió mai s’ha fet pública ni s’ha citat en cap informe del Rector al Claustre de la UB.
 4. El trencament d’aquest conveni no suposaria cap càrrega cap a la Universitat de Barcelona, donat que no s’especifica cap clàusula ni cap compensació.

Així doncs, reivindiquem:
 1. El trencament del conveni i un compromís ferm de les Universitats Públiques catalanes de foment de la laïcitat, del coneixement científic i del pensament crític.
 2. La no utilització de cap espai de les universitat públiques, i en aquest cas de la UB, per cap tipus d’ús religiós, ja que totes tenen uns espais limitats i cada any han de donar cabuda a més estudiants. El fet que hi hagi espais reservats per a la pràctica religiosa ho limita encara més.
 3. Un debat en el si de tota la comunitat universitària sobre el paper de la religió en aquest ens públic. Ha de ser a partir del debat democràtic i públic, a partir de la participació de tothom que s’han de prendre les decisions estratègiques per a les universitats públiques catalanes.