COMUNICAT DEL CONSELL DE L’ALUMNAT RESPECTE AL DESALLOTJAMENT DEL RECTORAT DE LA UB

Written by aep on . Posted in Comunicats, UB

El passat dijous 23 de maig de 2013, els treballadors/es de la Universitat de Barcelona, juntament amb diversos estudiants es van coordinar per ocupar el Rectorat de la UB, com ja van fer els estudiants en contra de Bolonya el març del 2009.

Actualment, treballadores i estudiants demanen a la Secretaria General d’Universitats i a l’Equip de Govern de la UB que no hi hagi reduccions de personal docent ni PAS, que es deroguin les mesures que impliquen la brutal pujada de taxes de matrícules així com la reducció d’ajudes econòmiques per subvencionar-les, que hi hagi una transparència real en els pressupostos de la universitat, i que hi hagi comunicació entre les decisions i condicions que afectin la continuïtat laboral dels treballadors/es i els i les estudiants de la Universitat de Barcelona, entre d’altres.

Comunicat “Actualitat a la UB: #OcupacióDelRectorat, #ConsellDeGovern, #SeguimLaLluita”

Written by aep on . Posted in Comunicats, UB

#OcupacióDelRectorat

Aquest dijous 23 de maig ha començat una ocupació al Rectorat de la UB per part d’estudiants i treballadores d’aquesta universitat en contra del desmantellament que està patint la universitat pública en un conseqüència de profundes reformes i retallades. En l’assemblea que es va celebrar la mateixa nit de l’ocupació, se la va definir com a pacífica i indefinida.

La comunitat universitària exigim que totes les demandes presentades es compleixin de forma inmediata, començant per exigir transparència dins de la Universitat, finalitzant per l’oposició a qualsevol acomiadament o no renovació de contractes i passant per la derogació de les mesures que impliquen la pujada de taxes i que deixen a bona part de l’estudiantat privats de l’educació superior.

[AEP-UAB] COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS PROGRESISTES-UAB SOBRE LA VAGA DEL 9M

Written by AEP-UAB on . Posted in UAB

El 9 de maig hi ha convocada vaga educativa a tot l’Estat espanyol. A Catalunya, la vaga és secundada també per la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), integrada per estudiants, PAS i PDI. Com no podia ser d’altra manera, l’Associació d’Estudiants Progressistes també recolza aquesta important convocatòria, que ha de servir per enfortir els llaços entre les lluites de tots els sectors de la comunitat educativa, i ha de permetre construir nous ponts entre la lluita de la universitat i l’ensenyament mitjà.

Resum del Consell de Govern UPC

Written by AEP UPC on . Posted in Federacions, UPC

Aquest dimecres es va dur a terme un Consell de Govern en el qual es van votar dos documents relacionats amb les protestes que s’estan duent a terme aquests dies:

1- Modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball), és a dir, si s’acceptava que les places que actualment ocupen els interins desapareguessin. Aquesta moció va ser rebutjada (23 a favor, 28 en contra, 1 blanc), per tant es mantenen les places, tot i que això no significa que es cancel·lin els acomiadaments, si no es dota d’assignació pressupostària a aquestes places queden com a vacants. L’únic òrgan que, ara per ara, pot dotar aquestes places d’assignació pressupostaria és el Consell Social, que es reunirà en sessió extraordinària el dilluns 29 d’abril.

2- Petició a la comissió d’economia per tal que elabori una nova proposta de pressupostos, per a no deixar vacants les places el punt anterior. Aquesta moció va ser aprovada (41 a favor, 0 en contra, 6 abstencions).

Finalment, es va acordar que es reunirà el Claustre en sessió extraordinària en dia 17 de maig, per votar la necessitat de realitzar eleccions anticipades a rector.