Author Archive

Follow @Rectroll

Written by AEP UPC on . Posted in Federacions, UPC

El nostre model és una Universitat veritablement pública, de qualitat, gratuïta catalana i internacionalista, progressista, laica, democràtica i participativa, ecologista i antipatriarcal, en defensa de la cultura lliure i l’esperit crític, amb vocació transformadora i oberta a la societat i les seves problemàtiques. Volem una universitat que estigui al servei de la classe treballadora i la resta de classes populars.

Resum del Consell de Govern UPC

Written by AEP UPC on . Posted in Federacions, UPC

Aquest dimecres es va dur a terme un Consell de Govern en el qual es van votar dos documents relacionats amb les protestes que s’estan duent a terme aquests dies:

1- Modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball), és a dir, si s’acceptava que les places que actualment ocupen els interins desapareguessin. Aquesta moció va ser rebutjada (23 a favor, 28 en contra, 1 blanc), per tant es mantenen les places, tot i que això no significa que es cancel·lin els acomiadaments, si no es dota d’assignació pressupostària a aquestes places queden com a vacants. L’únic òrgan que, ara per ara, pot dotar aquestes places d’assignació pressupostaria és el Consell Social, que es reunirà en sessió extraordinària el dilluns 29 d’abril.

2- Petició a la comissió d’economia per tal que elabori una nova proposta de pressupostos, per a no deixar vacants les places el punt anterior. Aquesta moció va ser aprovada (41 a favor, 0 en contra, 6 abstencions).

Finalment, es va acordar que es reunirà el Claustre en sessió extraordinària en dia 17 de maig, per votar la necessitat de realitzar eleccions anticipades a rector.

Coneixes els teus drets?

Written by AEP UPC on . Posted in UPC

Des de l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), l’associació LinuxUPC i la Delegació d’Alumnes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (DAFIB) et convidem el dia 13 de març a l’Aula Màster del Campus Nord a una xerrada sobre els drets dels Internautes, els teus drets.

CartelCharlaDRETSINTERNETS