Author Archive

Comunicat de l’AEP davant la publicació del Conveni de la UB amb l’Arquebisbat de Barcelona

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats


Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
……………………………………………………………………………………………………………………………………

 La publicació del Conveni entre l’Arquebisbat de Barcelona i la Universitat de Barcelona vint-i-dos anys després de la seva redacció i signatura és, si més no, preocupant.Entenem que els acords presos per un ens públic han d’estar a l’abast de tothom, atès que la ciutadania ha d’estar informada i ha de tenir coneixement de quines són les normatives per les quals es regeix aquell ens. Per això, no entendríem perquè s’ha hagut de pressionar tant per a que es fes públic si no fos perquè darrera hi ha el pes d’una institució privada amb molta influència: l’església catòlica apostòlica i romana (en aquest cas, l’Arquebisbat de Barcelona).

Aquest conveni va ser signat l’1 d’agost de 1988, en ple període de vacances, com a concreció d’un acord pres el 6 de febrer de 1979, pel rector de la UB del moment, Josep Maria Bricall, i per l’Arquebisbe de Barcelona, Narcís Jubany i Arrou.

Pel que fa al Conveni, estableix:
 1. La concreció, al 1988, d’un acord pres prèviament al 1979, i la legitimació legal i democràtica d’una situació pre-constitucional. És a dir, fa legal, i adapta a l’etapa constitucional, la influència de l’església catòlica en el side la Universitat de Barcelona mitjançant la implantació d’un servei religiós anomenat Servei d’Atenció i Formació Religiosa (SAFOR).
 2. Que aquest servei estaria vinculat al Rector o al Vicerrector o Vicerrectora designat.
 3. Que les funcions del SAFOR serien el d’acolliment religiós, l’estudi de temes i qüestions relacionades amb la fe, les celebracions de fe (eucaristies) i l’animació cultural
 4. Que aquest servei podria fer servir de forma totalment gratuïta espais de la UB com la capella situada a l’edifici de l’Escola de Ciències Empresarials i un despatx de 30 metres quadrats a la Facultat de Dret.
 5. Que els espais abans esmenats serien d’ús privatiu i exclusiu
 6. Que la Universitat de Barcelona garantiria l’ús de la capella de l’Edifici Central
 7. La ubicació dels espais necessaris per al desenvolupament d’aquest servei
 8. Que la ubicació de futurs espais o locals s’haurien d’establir per mutu acord entre les parts signants
 9. La dotació pressupostària per al desenvolupament d’aquest servei cap a l’Arquebisbat de Barcelona. És a dir, el traspàs de fons públics a un ens privat.
 10. L’acord té vigència indefinida des del moment de la signatura

És per tot això que des de l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes entenem que:
 1. La Universitat de Barcelona com a universitat pública ha de tenir un caràcter laic. Per tant, no està en la obligació ni hauria d’establir un servei d’orientació religiosa. A més a més, la demanda d’aquest servei, absolutament minoritària, i la seva oferta a l’exterior de la universitat, prou satisfactòria per als fidels d’aquesta religió, fa que un servei d’aquest tipus en el si de qualsevol universitat pública sigui totalment innecessari.
 2. L’església catòlica, a partir d’aquest convenirep finançament i espais públics de forma gratuïta d’una entitat pública com la Universitat de Barcelona, fet deplorable en un estat que es declara aconfessional i en una institució que hauria d’estar al servei de tothom i no d’un determinat grup de persones. A més a més, estableix espais d’ús privatiu i exclusiu, fet que xoca frontalment amb el caràcter públic de la UB.
 3. La decisió de traslladar la capella de l’Escola de Ciències Empresarials a la Facultat d’Economia i Empresa s’hauria d’haver portat a terme, segons explicita el conveni, amb l’acord de l’Arquebisbat i el Rectorat. La presa d’aquesta decisió mai s’ha fet pública ni s’ha citat en cap informe del Rector al Claustre de la UB.
 4. El trencament d’aquest conveni no suposaria cap càrrega cap a la Universitat de Barcelona, donat que no s’especifica cap clàusula ni cap compensació.

Així doncs, reivindiquem:
 1. El trencament del conveni i un compromís ferm de les Universitats Públiques catalanes de foment de la laïcitat, del coneixement científic i del pensament crític.
 2. La no utilització de cap espai de les universitat públiques, i en aquest cas de la UB, per cap tipus d’ús religiós, ja que totes tenen uns espais limitats i cada any han de donar cabuda a més estudiants. El fet que hi hagi espais reservats per a la pràctica religiosa ho limita encara més.
 3. Un debat en el si de tota la comunitat universitària sobre el paper de la religió en aquest ens públic. Ha de ser a partir del debat democràtic i públic, a partir de la participació de tothom que s’han de prendre les decisions estratègiques per a les universitats públiques catalanes.   

El Consell de l’Alumnat posa entre les cordes al President del Consell Social de la UB

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

Joaquim Coello (a la dreta) i Antoni Castells (a l’esquerra)· Font: Economia Digital
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AEP-Federació UB. 15/12/2010

Arrel d’una resolució aprovada pel Consell de l’Alumnat, on es demana que el Claustre es posicioni a favor de demanar la destitució del President del Consell Social al Govern de la Generalitat, i per la filtració a la premsa d’aquesta iniciativa de l’alumnat de la UB, Coello ha encetat una campanya de proselitisme cap a la seva figura. La mostra més il·lustrativa és una carta que ha fet arribar al Claustre.

Cal destacar que l’activitat i la carrera de Coello està plena d’accions qüestionables, tot i que durant el Govern d’Entesa va ser el favorit del Conseller Castells (PSC) per gestionar entitats amb participació pública (com l’Agència Portuària), i que actualment és el Conseller de la Generalitat al Consell d’Administració d’Spanair, empresa d’aviació rescatada pel govern català al 2009. A més a més, és directiu de l’empresa Applus+, corporació de la qual un 70% del capital pertany a Carlyle Group, companyia de la qual va ser directiu George H. W. Bush i George W. Bush.

Per la seva banda, la patronal catalana ha donat suport públic a Coello, interferint i ingerint en la vida interna de la Universitat de Barcelona. Tant Foment del Treball Nacional com PIMEC han fet públiques llurs posicions a través de comunicats. 

La seva figura ha estat decisiva en la paralització de diferents acords del Consell de Govern de la UB, sobre tot el relacionat amb qüestions laborals del Personal d’Administració i Serveis, torpedejant l’autonomia universitària i menyspreant els acords democràtics.

Així mateix, el President del Consell Social de la UB va organitzar una sèrie de trobades, el passat juliol, amb diferents presidents de Consells Socials de les universitats catalanes on es van marcar línies d’atac frontal a la democràcia i l’autonomia universitària. En plena sintonia amb Estrategia Universidad 2015, patrocinada per la banca i el seu lobby (la Fundación Conocimiento y Desarrollo) es va elaborar un document que ha arribat a les nostres mans i que presentarem en la reunió del Claustre de divendres (el podeu consultar aquí).

Finalment, cal recordar que va ser l’impulsor de l‘Informe KPGM, sobre l’estabilitat financera de la UB, on s’establia que la solució als problemes econòmics havien de passar per un major finançament privat, amb la conseqüent privatitzacio, i per les retallades dràstiques en el servei de Biblioteques, personal, etc.

L’AEP-UB davant l’atac de la dreta ultracatòlica al moviment estudiantil

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

………………………………………………………………………………………………………

Davant els atacs per part d’un reduït sector de la dreta catòlica més reaccionària de la societat catalana a les lluites que s’estan portant a terme en defensa d’una UB veritablement pública i laica, l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes,

Denuncia la manipulació mediàtica envers l’organització i lluita dels i les estudiants de la Universitat de Barcelona en la defensa dels espais públics. Les informacions emeses des de la premsa en general i els mitjans de comunicació de les organitzacions catòliques en particular són falses. Es tracta d’una tergiversació dels fets amb clara intenció de desprestigi als sectors progressistes de la universitat. Una vegada més, estem davant d’una mostra del caràcter poc democràtic d’un sector que creu que l’organització d’una societat s’ha de regir per principis morals privats i no sota principis resultants d’espais de deliberació pública.

Aquests atacs, doncs, no són propis d’una societat democràticament organitzada. En un Estat Social i de Dret, la llibertat d’expressió és un dret inalienable de les persones. Per aquest motiu, no rebutgem la confessió religiosa, sinó la seva pràctica en un espai que és públic i, per tant, aconfessional. Els i les estudiants manifestem la nostra opinió, ja que és tasca nostra mostrar el rebuig a aquells aspectes que socaven el caràcter públic de la Universitat. L’organització estudiantil no apel·la a un atac a cap religió concreta, sinó que es tracta d’una defensa estricta de la Universitat Pública.

L’AEP ha treballat, treballa i treballarà sempre al costat de les Assemblees de Facultat. Són aquestes l’espai legítim de vertebració del moviment estudiantil, actor indispensable en la construcció d’una universitat veritablement pública. L’AEP defensa la independència de l’estat i les seves institucions respecte qualsevol organització o confessió religiosa.


Per una UB veritablement laica, tots i totes a les Assemblees!
Dimecres 1 de desembre del 2010

 Associació d’Estudiants Progressistes-

El Consell de l’Alumnat exigeix sales d’estudiants a totes les facultats

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats


……………………………………………………………………………………………………………………………………

Davant la falta d’espais per a estudiants que hi ha a moltes facultats de la UB, o la precarietat i el mal estat d’aquestes, l’AEP va exposar aquesta problemàtica en la reunió d’ahir del Consell de l’Alumnat, òrgan de representació de l’estudiant a la Universitat de Barcelona.

En aquesta reunió els i les representants de l’alumnat van exposar la manca de sales d’estudi, o la precarietat d’aquestes, en facultats com Geografia i Història, Filosofia, Biologia, Economia i Empresa, Medicina-Clínic, Matemàtiques, entre d’altres, a la vegada que van coincidir en la necessitat d’aquests espais.

Per la seva banda, la Vicerectora d’Estudiants va apuntar les deficiències en aquest sentit per tal de buscar-hi una solució. D’altra banda, els i les representants al Consell de l’Alumnat van exigir a la Vicerectora la instal·lació d’aquests espais i la millora de les condicions en aquelles facultats on existeixen.

AEP- Associació d’Estudiants Progressites
Federació UB

PER UN ESPAI PER A TOTHOM! DIGUES NO A LA CAPELLA!

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

 
L’assemblea d’Economia i Empresa manifesta el seu rebuig a l’exclusió per motius religiosos. Per això ha iniciat la protesta contra la instal·lació d’una capella en la seva facultat, entenent que els espais públics han de ser per a tothom i no es poden reservar espais només per als fidels d’una creença.
…………………………………………………………………………….……………………………………………MANIFEST

Durant el curs 2008-2009 i amb l’objectiu de disposar d’una aula d’estudis, l’estudiantat de la Facultat d’Econòmiques UB, organitzats en assemblea, van dur a terme un procés de reivindicacions per posar de manifest els seus interessos. Una de les facultats més grans de Catalunya no comptava encara amb un espai de funcionament i d’ús per a tots els i les estudiants. A causa de la pressió estudiantil, finalment l’objectiu es va assolir i l’aula d’estudi va entrar en funcionament.

A dia d’avui, i amb el consentiment del Deganat de la Facultat, aquest espai ha estat reemplaçat per una capella. És a dir, les raons privades s’han imposat a les raons públiques. Ara, aquest espai té un caràcter privatiu i excloent, que obre tan sols una hora a la setmana i que genera un tracte privilegiat a una confessió religiosa. La realitat es que des dels anys vuitanta la UB manté un conveni amb l’Arquebisbat de Barcelona i, amb motiu d’aquest, la UB esta obligada a cedir terrenys i espais a l’Església.

L’Assemblea de la Facultat considera aquesta situació com intolerable i impròpia d’una institució pública com és la Universitat de Barcelona. Creiem que aquesta ha de continuar en el camí ja iniciat però insuficient d’abandonar herències ideològiques del passat, i aprofundir en el seu caràcter públic i laic. Està a les nostres mans, estudiantat, professorat i treballadors i treballadores, construir una universitat per a tothom.


És per això que, davant aquesta situació, exigim:

 1. Disposar d’un espai d’ús i funcionament propi de tot l’estudiantat en que es puguin compaginar diferents activitats.
 2. L’eliminació immediata a la Facultat d’Economia i Empresa de la capella.
 3. La supressió del conveni que la UB manté amb l’Església Catòlica.

Dijous 25 de novembre de 2010
-Assemblea de la Facultat d’Economia i Empresa-

Cinefòrum contra la violència masclista

Written by AEP-UB on . Posted in Comunicats

25 DE NOVEMBRE, A LES 11h. 
Projecció del film   
¿No querías saber por qué las matan? 
POR NADA 
de Mercedes FERNÁNDEZ-MARTORELL
Facultat de Geografia i Història
Aula a confirmar
 El Grup de Facultat de Geografia i Història de la UB, de l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes, projectarà aquest documental com activitat emmarcada en el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. Així doncs, aquest dia, l’alumnat podrà assistir a la projecció d’aquest film dirigit per Mercedes Férnandez-Martorell, professora del Departament d’Antropologia de la nostra facultat, galardonada al 3r Festival Internacional de Cine de Cancún, al 2009.

+ info >>